loading...

marți, 28 februarie 2017

Definirea si continutul managementului comercial

Managementul comercial reprezintă o componentă importantă a ştiinţei managementului, o parte apreciabilă a literaturii mondiale de management fiind consacrată acestui domeniu. Termenul " comercial" din denumirea disciplinei subliniază faptul că ea se bazează pe aplicabilitatea conceptelor şi metodelor sale în cadrul firmelor (de comerţ, turism, servici), care urmǎresc sǎ realizeze comercializarea  produselor şi serviciilor prin intermediul actelor  de comerţ.
Managementul comercial studiază sistemul de management al firmei comerciale şi mediul ambiant în care aceasta acţioneazǎ, cu scopul identificǎrii modalitǎţilor de conducere care sǎ contribuie la ridicarea eficienţei.
Conţinutul managementului comercial este alcătuit dintr-un ansamblu de decizii şi acţiuni  privind procesele de dimensionare, structurare şi execuţie a prestaţiilor în conformitate cu cerinţele şi aşteptǎrile clienţilor, în condiţiile unei eficienţe acceptabile.
Managementul comercial urmǎreşte, în principal, două obiective :
a. gestionarea capacităţilor, resurselor şi fondurilor firmei şi asigurarea unei corelări raţionale între componente, unitǎţi, resurse umane şi între acestea şi dotările tehnice existente.
b. asigurarea unei poziţii cât mai bune a firmei pe piaţa pe care acţionează, interacţionând sub impactul diverşilor factori de mediu şi urmărirea atingerii obiectivelor economice fixate în condiţii de eficienţă.
Pentru realizarea acestor obiective trebuie îndeplinite trei grupe de decizii şi acţiuni:
A. Proiectarea sistemului de management al firmei şi a componentelor sale.
B. Proiectarea sistemului funcţional al firmei, cuprinzând decizii şi acţiuni pe termen lung privind :
-          structurarea, conceperea şi organizarea activităţii de bază ;
-          alegerea şi organizarea activităţilor auxiliare;
-          stabilirea formei juridice de constituire şi organizare generală a firmei ;
-          procurarea dotărilor, echipamentelor şi resurselor umane şi asigurarea organizării şi utilizării lor raţionale.
C. Organizarea operativă, exploatarea şi controlul funcţionǎrii firmei şi subsistemelor sale, activitǎţi ce cuprind decizii operative, pe termen scurt privind planificarea şi controlul tuturor activităţilor din punct de vedere cantitativ, calitativ şi al încadrǎrii în anumite niveluri de costuri.
Firmele prestatoare de servicii comerciale şi de turism îşi asigură :
-          forţa de muncă necesară realizării diverselor prestaţii;
-          condiţiile tehnice şi materiale (clădiri, instalaţii, materii prime şi materiale etc.);
-           unităţi auxiliare.
Toate acestea asigura firmei comerciale o individualitate tehnico-productivă specifică obiectului de activitate.
Firmele de comerţ, turism şi servicii prezintă o diferenţiere evidentă faţă de firmele industriale, la care unitatea tehnico-productivă (fabrica) este definitorie. Pentru servicii,  definitoriu este contactul cu clienţii, unitatea economico-comercială fiind cea principală şi nu unitatea de producţie. Însuşi sistemul de organizare este axat tocmai pe valorificarea dispersării spaţiale, pe contactul cu clienţii, pe întâmpinarea cererii.
Spre deosebire de firmele de producţie  materialǎ, organizate în unităţi mari, care transformǎ mari  cantităţi mari de materii prime, materiale şi alte  input-uri în produse materiale (bunuri tangibile, de regulă stocabile), firmele prestatoare de servicii sunt dispersate în spaţiu, în căutarea contactului cu clientela şi diferenţiate (după profilul de activitate, dimensiuni şi alte criterii), transformând resursele în servicii (bunuri intangibile, care nu pot fi stocate).


Romania - Activitățile economice. Transporturi.

Industrie -           în luna februarie 2016, producția industrială, a crescut cu 0.8% față de luna februarie 2015 -           creș...

loading...