loading...

marți, 28 februarie 2017

Definirea rolul si functiile comertului cu amanuntul

Comerţul cu amănuntul este ultima verigă a lanţului de distribuţie, îndeplinind trei funcţii principale:
r funcţia logistică;
r funcţia tranzacţională;
r funcţia recreativă.

            a). Funcţia logistică se materializează în asigurarea disponibilităţii fizice a unui asortiment de produse, pe care cumpărătorul le doreşte, oferit spre vânzare la locul şi timpul potrivit.
Prin urmare, un punct de vânzare cu amănuntul trebuie - din perspectivă logistică - să constituie un asortiment de produse, să se aprovizioneze în cantităţi suficiente, să asigure, graţie gestiunii stocurilor de mărfuri, disponibilitatea imediată sau cât mai rapidă a produsului dorit/căutat.
            În termenii impuşi de funcţia logistică, există în practică foarte mari diferenţe între punctele de vânzare, astfel:
r după momentul livrării mărfii către cumpărător, punctele de vânzare pot asigura:
ß  livrare imediată a produsului;
ß  disponibilitatea produsului în câteva ore (de pildă, cazul farmaciilor, care pregătesc medicamente pe bază de reţete prescrise de un medic);
ß  livrarea produsului la o dată fixată a priori (cazul magazinelor care vând pe baza comenzilor prealabile);
r după modalităţile de preluare a diferitelor sarcini legate de îndeplinirea funcţiei logistice şi de finanţarea lor: unii detailişti asigură preluarea completă a costurilor logistice, în timp ce alţii le vor transfera, în parte, fie spre furnizor (recurgându-se îndeosebi la un credit furnizor pe termen lung), fie spre cumpărător (de exemplu, preluarea costului de livrare a produsului la domiciliul acestuia).
            b). Funcţia tranzacţională este funcţia a cărei finalitate este de a face posibil transferul de proprietate a produsului către cumpărătorul final. Pentru ca tranzacţia să fie realizată, detailistul va trebui:
r să ofere cumpărătorului informaţia de care are nevoie pentru a lua decizia de cumpărare (de exemplu, prin serviciile comerciale în timpul vânzărilor: încercări, demonstraţii de funcţionare â produselor);
r să preia sarcina încheierii tranzacţiei, respectiv să perfecteze actul juridic de vânzare; eventual, să propună cumpărătorului o soluţie de finanţare (credit) pentru a dobândi bunul de care acesta are nevoie.
            c). Funcţia recreativă este o sursă de gratificaţie hedonică, chiar în absenţa cumpărătorului, asigurată de interacţiunea pe care comerciantul cu amănuntul o întreţine cu fiecare client, punând în valoare produsele, personalul de vânzare, chiar alţi clienţi, pentru a crea o atmosferă a punctului de vânzare la graniţa dintre comerţ şi petrecerea timpului liber (aşa-zisul comerţ de "promenadă").
           
            Indiferent de forma sub care comerţul cu amănuntul este organizat, pentru a fi exercitat, el trebuie să aibă asigurate un minimum de condiţii:
            Specializarea activităţii comerciale. Specializarea comercială este o noţiune reală, dar, în acelaşi timp, o noţiune relativă, impunând materializarea ei prin luarea în considerare a unui complex de factori, legaţi de: particularităţile merceologice ale mărfurilor, tehnicile de comercializare specifice fiecărui produs sau grupă de produse, gradul de dotare tehnică impus pentru asigurarea actelor de vânzare-cumpărare, în condiţii optime pentru consumator etc.
            Concentrarea activităţii comerciale: sub impactul acestui proces de concentrare se dezvoltă diferite întreprinderi care pot exercita, concomitent, cele două funcţii comerciale ale distribuţiei de gros şi de detail.
            Localizarea comerţului cu amănuntul: este deja evidentă aprecierea că funcţia de detail trebuie să se exercite în contact direct şi facil cu utilizatorul final al produselor vândute (consumator), ceea ce face necesară o mare dispersie teritorială a reţelei de magazine. Localizarea reţelei comerciale cu amănuntul va depinde nemijlocit de repartiţia teritorială a populaţiei (atât sub aspect demografic, cât şi sub aspectul puterii de cumpărare).
            Gestionarea stocurilor de mărfuri: această condiţie, esenţială pentru exercitarea funcţiei de detail, pune în discuţie probleme tehnice proprii fiecărui profil de comerţ (metode de stocaj, dimensiuni, dispuneri spaţiale, organizarea interioară a spaţiilor de depozitare din magazine).
            Aspectul psihologic ale vânzării: comerţul cu amănuntul trebuie să asigure întâlnirea produselor cu consumatorii acestora; el este plasat, în circuitul economic, în punctul terminal, în momentul în care produsul întâlneşte omul.


Romania - Activitățile economice. Transporturi.

Industrie -           în luna februarie 2016, producția industrială, a crescut cu 0.8% față de luna februarie 2015 -           creș...

loading...