loading...

marți, 28 februarie 2017

Contractul - acordul de franciza

Contractul de franciză este documentul prin care se stipulează drepturile şi obligaţiile franchisorului şi franchisului. Contractul se întocmeşte de franchisor. Prevederile contractului cuprind:
-          costul achiziţiei francizei;
-          redevenţele calculate ca procent din vânzările brute;
-          durata francizei;
-          cheltuielile de publicitate calculate ca procent din vânzările nete;
-          condiţiile de reînoire a francizei;
-          drepturi de distribuţie exclusive;
-          standardele de calitate;
-          prevederi privind aprovizionarea;
-          înfăţişarea şi întreţinerea clădirii;
-          modul de ţinere a evidenţei contabile;
-          prevederi privind personalul (instruire, ţinută, comportament, program de lucru, echipamente şi modul de întreţinere a acestora).

Romania - Activitățile economice. Transporturi.

Industrie -           în luna februarie 2016, producția industrială, a crescut cu 0.8% față de luna februarie 2015 -           creș...

loading...