loading...

Continutul si rolul impozitelor

Impozitul reprezintă o formă de prelevare a unei părţi din veniturile şi/sau averea persoanelor fizice şi juridice la dispoziţia statului în scopul acoperirii cheltuielilor publice.
Analizând această definiţie, se pot extrage câteva caracteristici fundamentale ale impozitului, sintetizate astfel:
-         impozitul este o contribuţie bănească – caracterul pecuniar
-   sumele plătite cu titlu de impozit sunt nerambursabile (caracterul definitiv);
-  dreptul de a institui impozite îi aparţine statului, drept exercitat prin intermediul puterii legislative şi uneori prin intermediul organelor locale ale puterii de stat (caracterul juridic);
Taxa reprezintă suma de bani plătită de un contribuabil în schimbul anumitor contraservicii prestate acestuia de către anumite instituţii sau entităţi publice.
De regulă, cuantumul taxei este mai mare decât valoarea contraserviciilor şi de aceea se apreciază că taxa încorporează anumite elemente de impozit.
Rolul impozitelor:
Rolul cel mai important al impozitelor se manifestă pe plan financiar, în sensul că impozitele constituie mijlocul principal de procurare a resurselor băneşti necesare acoperirii cheltuielilor publice.
            Pe plan economic, rolul impozitelor se manifestă prin intermediul măsurilor pe care statul le ia de a interveni în activitatea economică cu ajutorul acestora.
Pe plan social rolul impozitelor se concretizează în faptul că prin intermediul lor Statul procedează la redistribuirea unei părţi importante din produsul intern brut între anumite categorii sociale şi indivizi, între persoanele fizice şi cele juridice.


loading...

Postări populare de pe acest blog

Surse de energie

Surse ale conflictului

Caile de administrare a medicamentelor