loading...

marți, 28 februarie 2017

Continutul si caracteristicile bugetului de stat

Din punct de vedere politic, bugetul reprezintă expresia opţiunilor guvernului în domeniile sale de competenţă, determinate de factori precum doctrina politică a partidului de guvernământ, atitudinea opoziţiei,, conjunctura economică, situaţia internaţională, etc.
Din punct de vedere formal, bugetul prezintă documentul program în care sunt înscrise anual mărimea şi structura veniturilor şi cheltuielilor din cadrul economiei publice. Veniturile sunt grupate după caracterul lor (fiscal sau nefiscal) şi după sursa de provenienţă.
            Din punct de vedere juridic, bugetul  este actul prin care se prevăd şi se aprobă prin lege veniturile şi cheltuielile anuale ale statului şi ale altor entităţi de drept public.
            Din punct de vedere al conţinutului economic, bugetul de stat reprezintă relaţii economice sub formă bănească ce iau naştere în procesul repartiţiei produsului intern brut în legătură cu îndeplinirea funcţiilor şi sarcinilor statului.
            În economiile moderne bugetul nu mai reprezintă doar un simplu document în care se înscriu veniturile şi cheltuielile aprobate ale statului pentru o perioadă de 12 luni, ci este un adevărat plan financiar la nivel macroeconomic.
În  ţările cu economie de piaţă, în afara bugetului de stat în forma sa clasică, se întocmeşte şi un buget economic. caracteristici care îl diferenţiază de bugetul de stat:
            - bugetul economic este un inventar al tuturor resurselor societăţii (atât publice cât şi private);
            - bugetul economic este conceput ca un ansamblu de conturi naţionale
- bugetul economic nu are puterea de lege.
            Sistemul bugetar  reprezintă ansamblul bugetelor întocmite într-o ţară.
În România, constituirea şi gestionarea resurselor financiare publice se realizează printr-un sistem unitar de bugete, care include:
-         bugetul de stat;
-         bugetele locale;
-         bugetului asigurărilor sociale de stat;
-         bugetelor fondurilor speciale;
-         bugetul trezoreriei statului;
-         bugetelor instituţiilor publice autonome;
-         bugetele instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale, după caz;
-         bugetele instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii;
-         bugetul fondurilor provenite din credite externe contractate sau garantate de stat şi ale căror rambursare, dobânzi şi alte costuri se asigură din fonduri publice;
-         bugetul fondurilor externe nerambursabile.
  bugetul îndeplineşte trei roluri:
            1. rolul alocativ;
            2. rolul redistributiv; si 3. rolul de reglare a vieţii economice.


Romania - Activitățile economice. Transporturi.

Industrie -           în luna februarie 2016, producția industrială, a crescut cu 0.8% față de luna februarie 2015 -           creș...

loading...