loading...

Continutul etapele si caracteristicile procesului bugetar

Sub aspectul conţinutului, procesul bugetar reprezintă ansamblul acţiunilor şi măsurilor întreprinse de instituţiile abilitate ale statului în scopul concretizării politicii financiare aplicată de autoritatea guvernamentală.
            Optând în cadrul politicii economico-financiare pentru un anumit volum şi structură de bunuri şi servicii publice (educaţie, cultură, ordine publice, ocrotirea sănătăţii etc.) distribuite prin reţeaua instituţiilor publice, autoritatea guvernamentală este împuternicită prin Constituţie şi prin legi specifice  să pună în mişcare complexul mecanism de producere şi distribuire a bunurilor şi serviciilor necesare cetăţenilor.
            Derularea procesului bugetar presupune existenţa unor resurse financiare şi alocarea lor în scopul furnizării către populaţie a bunurilor şi serviciilor publice.
            Instrumentul în care îşi găsesc reflectarea toate resursele financiare ale statului, dar şi toate cheltuielile publice este reprezentat de bugetul  general consolidat.
            Se impune, aşadar, existenţa cadrului juridic care să reglementeze pe de o parte categoriile şi nivelul impozitelor, taxelor şi contribuţiilor percepute de la persoanele fizice şi juridice, iar pe de altă parte destinaţiile spre care pot fi orientate alocaţiile bugetare în vederea furnizării bunurilor şi serviciilor publice.
            Etapele consecutive ale procesului bugetar se referă la:
            1. Elaborarea proiectului de buget;
            2. Aprobarea bugetului;
            3. Execuţia bugetului;
            4. Încheierea execuţiei bugetului;
            5. Controlul execuţiei bugetului;
            6. Aprobarea execuţiei bugetului.
            Dincolo de unele particularităţi care pot exista într-o ţară sau alta generate de nivelul de dezvoltare a democraţiei şi de experienţa acumulată în domeniul finanţelor publice, procesul bugetar prezintă o serie de caracteristici comune care îi conferă trăsăturile specifice unui proces:
            a) are caracter decizional - aceasta deoarece este rezultatul acţiunilor de alocarea a unor resurse bugetare limitate în raport cu nevoile societăţii pentru bunuri şi servicii publice.
Stabilirea destinaţiilor spre care sunt alocate resursele financiare este rezultanta procesului de identificare, cuantificare şi ierarhizare a nevoilor sociale.
            b) are caracter democratic - pentru că în cursul derulării sale se manifestă atât atributele statului de drept între care cel al separaţiei puterilor în stat, cât şi posibilitatea impunerii intereselor economice şi sociale ale diferitelor grupuri de cetăţeni care deţin majoritatea politică de decizie.
            c) este preponderent politic - pentru că opţiunea pentru un anumit tip de politică economică în general şi de politică financiară şi monetară în special, toate reflectate în conţinutul bugetului, reprezintă un act specific deciziei politice a forţelor majoritare în Parlament. La rândul lor, forţele publice majoritare reprezintă în forul legislativ interesele grupurilor sociale şi profesionale care le-au acordat votul la desemnarea Parlamentului.
            Optând pentru un anumit tip de politică fiscală şi pentru anumite direcţii de alocare a resurselor, forţele publice majoritare care decid asupra bugetului adoptă evident o decizie de ordin public.


loading...

Postări populare de pe acest blog

Surse de energie

Surse ale conflictului

Caile de administrare a medicamentelor