loading...

marți, 28 februarie 2017

Continutul economic al finantelor publice

Pentru îndeplinirea funcţiilor şi sarcinilor sale şi pentru satisfacerea altor nevoi generale ale societăţii, statul are nevoie de importante fonduri băneşti. Mobilizarea resurselor băneşti la dispoziţia statului are loc pe seama produsului intern brut prin transfer de resurse şi, implicit de putere de cumpărare, de la persoane fizice şi/sau juridice. Fluxurile de resurse băneşti care iau astfel naştere se derulează, aşadar, în dublu sens, de la persoanele fizice şi juridice, către fondurile financiare publice şi invers, generând relaţii economice de repartiţie între participanţii la acest proces.Relaţiile care apar, între membrii societăţii, în legătură cu satisfacerea nevoilor colective ale acesteia sunt relaţii sociale de natură economică exprimate în formă bănească. În teoria şi practica financiară ele sunt cunoscute sub numele de relaţii financiare, sau, pe scurt, finanţe.
Acestea reprezintă aşadar ansamblul relaţiilor economico-sociale exprimate valoric sau care îmbracă o formă bănească apărute în procesul distribuirii şi redistribuirii produsului intern brut în scopul constituirii şi repartizării fondurilor publice de resurse financiare pentru satisfacerea nevoilor generale ale societăţii.
Este de menţionat faptul că nu toate relaţiile băneşti sunt, în acelaşi timp, relaţii financiare.
            Pentru ca relaţiile băneşti să fie relaţii financiare (finanţe) trebuie să îndeplinească cumulativ anumite condiţii, astfel:
- în primul rând, să exprime un transfer de valoare, în formă bănească, de la persoane juridice şi/sau fizice la fondurile băneşti ale statului sau de la aceste fonduri către persoanele juridice şi fizice beneficiare.
- în al doilea rând, transferul de valoare să se efectueze, de regulă, fără contraprestaţie directă, imediată sau individualizată.
- în al treilea rând, transferul de resurse să aibă, în principiu, caracter nerambursabil.
- în al patrulea rând, transferul de valoare trebuie să aibă ca scop satisfacerea unor nevoi generale ale societăţii, şi nu a unor nevoi individuale, personale sau ale unui grup restrâns de persoane.Romania - Activitățile economice. Transporturi.

Industrie -           în luna februarie 2016, producția industrială, a crescut cu 0.8% față de luna februarie 2015 -           creș...

loading...