loading...

marți, 28 februarie 2017

Conferinta de la Ialta - 4-11 februarie 1945

La începutul anului 1945, războiul intra deja în faza finală. Existau o serie de probleme ce trebuiau rezolvate în cadrul unei noi întâlniri ale celor “trei mari”. Conferinţa a avut loc în perioada 4-11 februarie 1945 la Ialta (U.R.S.S.). Printre probleme majore abordate în cadrul Conferinţei se afla : statutul postbelic al Germaniei, zonele de ocupaţie şi participarea Franţei cu propria zonă, problema Poloniei, care era una « de onoare » pentru Churchill şi alta de “securitate“ pentru Stalin; aprobarea documentelor Conferinţei de la Dumbarton Oaks din august-septembrie 1944, ce au dus la înfiinţarea Organizaţiei Naţiunilor Unite. La Conferinţă a fost adoptat un document important “Declaraţia cu privire la Europa eliberată”.
La 30 aprilie 1945, Hitler s-a sinucis. Succesorul lui, amiralul Karl Donitz, se pronunţă pentru ieşirea din război. În oraşul Reims, unde se afla Cartierul General al lui D. Eisenhower, la 7 mai 1945 a fost semnat actul de capitulare necondiţionată a Germaniei. Stalin, indignat de faptul că actul de capitulare a Germaniei nu s-a semnat la Berlin, a insistat pe lângă W.Churchill şi H.Truman să considere actul de la Reims drept unul prealabil şi a cerut germanilor să semneze altul, la Berlin, la 8 mai, ora 2400 (ora locală) sau 9 mai ora 200 (ora Moscovei).


Romania - Activitățile economice. Transporturi.

Industrie -           în luna februarie 2016, producția industrială, a crescut cu 0.8% față de luna februarie 2015 -           creș...

loading...