loading...

marți, 28 februarie 2017

Conceptul de strategie economica a firmei. Elementele componente ale strategiei

“Strategie” derivă din grecescul ” strategya”. Acest termen a fost folosit prima dată de greci în armată şi semnifica un ansamblu de activităţi privitoare la pregătirea şi ducerea luptei în vederea asigurării victoriei. Francezii au preluat termenul ”stratégie” tot în armată cu aceeaşi semnificaţie. Pe la mijlocul secolului XX acest termen a fost preluat şi folosit în firmele americane pe considerentul că în afaceri orice piaţă este un război, iar lupta concurenţială pentru a asigura supravieţuirea şi dezvoltarea firmei trebuie să se bazeze pe o strategie.
Firmele economice  au avut întotdeauna o strategie cu precizarea că strategia era emanaţia intuiţiei şi a experienţei întreprinzătorului fără a fi bazată pe anumite concepte strategice şi fără a avea o conceptualizare ştiinţifică. Există numeroase modalităţi de definire a strategiei. Alfred Chandler defineşte strategia economică a firmei ca fiind un set de decizii şi activităţi prin care se stabilesc scopurile şi obiectivele pe termen lung, mijloacele de acţiune, resursele necesare şi termenele de realizare a obiectivelor fixate. După cum rezultă din definiţie principalele elemente ale strategiei economice a firmei de comerţ şi turism sunt următoarele:
a)      obiectivele strategice
b)      mijloacele de acţiune
c)      resursele
d)     termenele

a)      Obiectivele strategice sunt de regulă obiective pe termen lung (3-5 ani). Ele se referă la ansamblul activităţilor firmei sau la componentele majore ale acesteia. De exemplu o firmă îşi propune ca obiectiv strategic creşterea în următorii 5 ani a cifrei de afaceri cu 70%, reducerea costurilor cu 20% şi obţinerea unui profit anual de 210 miliarde lei.
b)     Mijloacele de acţiune reprezintă modalităţile de realizare a obiectivelor. Astfel de modalităţi pot fi : retehnologizarea, diversificarea producţiei, asimilarea de noi produse, pătrunderea pe noi pieţe, specializarea în producţie, modernizarea, perfecţionarea pregătirii personalului, informatizarea activităţilor. Aceste modalităţi strategice sunt cunoscute sub denumirea de vectori de creştere ai firmei deoarece indică direcţia în care firma evoluează. Adoptarea uneia sau alteia din modalităţile amintite influenţează caracteristicile cantitative si calitative ale activităţilor firmei. (de exemplu : diversificarea producţiei implică între altele : completarea bazei materiale prin noi investiţii, modificarea structurii profesionale a personalului, noi activităţi, noi sarcini, noi responsabilităţi şi noi resurse).
c)      Resursele sunt prevăzute în strategii de regulă global sau sub forma fondurilor de investiţii. Se specifică provenienţa acestor fonduri : resurse proprii, resurse împrumutate.
d)     Termenele încorporate în strategie cuprind :
-          termen iniţial care reprezintă data declanşării strategiei ;
-          termene intermediare care reprezintă evoluţiile semnificative în realizarea obiectivelor strategice;
-          termen final care prevede data la care se încheie implementarea strategiei.
Principalul aspect cu privire la termene îl reprezintă sincronizarea termenelor
stabilite ţinând cont de evoluţiile şi particularităţile specifice ale celorlalte elemente ale strategiei (obiective, modalităţi de acţiune, resurse).


Romania - Activitățile economice. Transporturi.

Industrie -           în luna februarie 2016, producția industrială, a crescut cu 0.8% față de luna februarie 2015 -           creș...

loading...