loading...

marți, 28 februarie 2017

Comportamentul in munca al personalului implicat in realizarea planului

După ce au fost stabilite obiectivele şi persoanele ce răspund pentru realizarea acestora, trebuie să studiem cum funcţionează comportamentul angajaţilor, procesul de stabilire a obiectivelor.
Caracteristicile obiectivelor şi implicarea în realizarea acestora influenţează comportamentul în muncă al personalului angajat în câteva moduri:
a)      orientarea activităţii;
b)     creşterea efortului depus;
c)      perseverenţă;
d)     planificarea muncii.

a)      Orientarea activităţii. Obiectivele orientează activitatea angajaţilor prin canalizarea atenţiei şî efortului acestora către acele activităţi ce duc la realizarea obiectivelor. De aceea, atunci când angajaţii cunosc obiectivele pe care trebuie să le atingă, ei pot stabili mai corect activităţile ce trebuie întreprinse.
b)     Creşterea efortului depus. Obiectivele duc la creşterea efortului depus de angajaţi. Oamenii depun un efort mai mare atunci când obiectivele sunt stimulative, dificil de atins, decât în cazul când acestea sunt uşor de îndeplinit.
c)      Perseverenţa. Implică menţinerea direcţiei de acţiune şi efort susţinut până la îndeplinirea obiectivului propus.
d)     Planificarea muncii. Obiectivele au impact şi asupra planificării muncii. Persoanele care s-au angajat în realizarea unor obiective îşi elaborează propriile planuri de muncă şi caută metode pentru îndeplinirea acestora. Totuşi dacă obiectivele sunt uşoare, planificarea muncii va fi puţin necesară.Romania - Activitățile economice. Transporturi.

Industrie -           în luna februarie 2016, producția industrială, a crescut cu 0.8% față de luna februarie 2015 -           creș...

loading...