loading...

marți, 28 februarie 2017

Componentele sistemului de management al firmei comerciale

Indiferent de caracteristicile firmei comerciale, sistemul de management cuprinde mai multe componente :
1.      Sistemul decizional.
2.      Sistemul informaţional
3.        Sistemele care rezultă din exercitarea procesului de conducere (funcţiilor managementului): planificare, organizare, coordonare, antrenare-motivare, control-evaluare.
4.        Sistemele care rezultă din derularea funcţiunilor întreprinderii: comercială, producţie, cercetare dezvoltare, finanţe-contabilitate, resurse umane.

Între funcţiile managementului şi  funcţiunile firmei există o strânsă interdependenţă, procesul de management fiind implicat în  toate activităţile (care compun funcţiunile întreprinderii) pe care le desfăşoară firma, iar rezultatul activităţilor oferină informaţii pentru luarea deciziilor de perfecţionare a managementului.
După cum se observă din figura 1, fiecare funcţiune se află sub influenţa procesului de management (funcţiilor managementului). De aceea, putem vorbi despre: managementul producţiei, managementul financiar sau despre managementul resurselor umane.
De asemenea, fiecare funcţie a managementului se poate exercita distinct asupra unei funcţiuni a întreprinderii rezultând astfel: organizarea producţiei, planificarea resurselor umane, controlul financiar etc.


Romania - Activitățile economice. Transporturi.

Industrie -           în luna februarie 2016, producția industrială, a crescut cu 0.8% față de luna februarie 2015 -           creș...

loading...