loading...

marți, 28 februarie 2017

Climatul organizational

Angajaţii beneficiază în cadrul firmei de condiţii ambientale create şi menţinute, considerate ca fiind necesare pentru desfăşurarea corespunzătoare a activităţii. Cunoscute şi sub denumirea de climat organizaţional, aceste condiţii includ:
-          siguranţa la locul de muncă;
-          condiţiile de muncă;
-          securitatea muncii;
-          supravegherea şi controlul;
-          relaţiile interpersonale (cu şeful, colegii, subordonaţii);
-          politica firmei;
-          salariul şi alte câştiguri;
-          competenţa profesională a şefilor;
-          aprecierea meritelor şi a realizărilor în muncă;
-          posibilitatea de dezvoltare profesională şi de promovare;
-          satisfacţia muncii etc.
Asigurarea acestor condiţii constituie o sarcină de baza a conducerii, deoarece permit atingerea scopului urmărit. În timp, este posibilă modificarea condiţiilor interne ca urmare a influenţei unor factori, care conduc la deteriorarea climatului  organizaţional. De fiecare dată, managerii trebuie să intervină pentru a restabili condiţiile organizatorice optime în care grupurile de lucru să poată funcţiona.


Romania - Activitățile economice. Transporturi.

Industrie -           în luna februarie 2016, producția industrială, a crescut cu 0.8% față de luna februarie 2015 -           creș...

loading...