loading...

marți, 28 februarie 2017

Climatul de munca favorabil

Participanţii la procesul de management sunt indivizii, managerii şi executanţii. Modul de selecţie al acestora trebuie să corespundă cerinţelor activităţii pe care ei trebuie s-o desfăşoare.
Misiunea strategică a managementului resurselor umane este de a achiziţiona, dezvolta şi motiva competenţele.
Firma trebuie să se “doteze” cu oameni competenţi care stabilesc între ei relaţii de încredere, colaborare şi de coresponsabilitate.
·                    Prima condiţie a reuşitei constă în amplificarea spiritului de participare şi coresponsabilitate în întregul colectiv. Managerul trebuie să se considere ca un animator stimulând o veritabilă echipă şi nu ca un pseudosavant. În acest sens, el trebuie să acorde fiecăruia maximum şi nu minimum de participare la viaţa firmei, să facă să circule cât mai larg posibil toate informaţiile utile şi să asigure un dialog permanent. Iniţiativa şi participarea fiecăruia trebuie să fie favorizată şi încurajată, iar dreptul la eroare să fie recunoscut tuturor.
·                    A doua condiţie constă în impunerea spiritului de competitivitate ca parte integrantă a mentalităţii de producţie. Îmbunătăţirea competitivităţii necesită ceva mai mult decât un plan organizatoric. Ea implică o schimbare de atitudine; iar această atitudine să se reflecte în mentalitatea firmei. O mentalitate care integrează schimbările, inovaţia, riscul, cooperarea şi calitatea va conduce la creşterea eficienţei. Iar managerii merituoşi sunt cei care acţionează în direcţia definirii şi creerii tipului de mentalitate care stimulează productivitatea. Managerii trebuie să formeze un colectiv în care oamenii au sentimentul unui destin comun, adică o etică comună a productivităţii; o mentalitate de producţie care va genera o insatisfacţie acută oricăruia vede risipa sau ineficienţa, trebuie să fie tipul de atitudine dorit.
·                    În al treilea rând, pregătirea personalului pentru concurenţă constituie o altă condiţie a reuşitei. Pregătirea continuă, pentru a face faţă concurenţei constituie semnul distinctiv al unei firme cu un program judicios de creştere a eficienţei; implementarea programelor de pregătire profesională inovativă care pune accentul pe schimbarea atitudinilor faţă de tehnologie, pe policalificarea şi învăţarea de noi deprinderi duce la ridicarea productivităţii. Pentru manager este important a se înconjura de colaboratori pregătiţi şi motivaţi. Dar la fel de important este a asigura formarea şi perfecţionarea lor permanentă; creşterea firmei trece prin formarea şi dezvoltarea oamenilor care, la rândul lor dezvoltă întreprinderea. În plus, managerul trebuie să prezinte totdeauna colaboratorilor faptele reale fără ambiguităţi pentru a se elimina falsele concepţii şi a umple lacunele din cunoştinţele acestora printr-o comunicare adaptată faptelor. Conducătorul eficient ştie că cea mai bună valorificare a lucrătorilor cu o bună pregătire se realizează prin munca în echipă; el îşi selecţionează cu grijă echipa de conducere, îşi alege cu atenţie experţii, îşi desemnează şi-şi formează succesorul şi îşi constituie echipe de lucru lejere şi suple, apte schimbărilor.
·                    În sfârşit, a motiva şi a răsplăti pe cei care produc şi a-i trata cu consideraţie – constituie o altă condiţie a reuşitei şi eficienţei. Angajaţii firmei sunt resursa ei cea mai de preţ; această resursă trebuie motivată si apreciată. Pentru conducător a defini orientarea, a suscita idealul revelator al acţiunii coerente şi a convinge personalul că acţiunile care se derulează sunt benefice şi favorabile pentru ei şi pentru firmă, reprezintă modalităţi reale de stimulare. Pentru manager, a răsplăti pe cei care produc şi a-i trata cu consideraţie trebuie să însemne o “regulă de aur”. Performanţele angajaţilor trebuiesc riguros apreciate şi echitabil recompensate. Managerul trebuie să demonstreze acest lucru, şi nu numai prin recompense materiale; ascensiunea ierarhică, de exemplu constituie o motivaţie puternică şi o recompensă stimulatorie care trebuie utilizată prin promovarea competenţelor. În plus, relaţiile politicoase, pline de respect şi consideraţie dintre manageri şi lucrători constituie o trăsătură caracteristică a firmelor performante; pentru managerul eficient, consideraţie înseamnă a-i trata pe toţi angajaţii aşa cum îşi doreşte el însuşi să fie tratat. A menţine relaţii bune cu lucrătorii, a le asculta şi a le înţelege nevoile, sunt modalităţi de realizare a unui climat favorabil colaborării ca una din căile spre reuşită şi performanţă.Romania - Activitățile economice. Transporturi.

Industrie -           în luna februarie 2016, producția industrială, a crescut cu 0.8% față de luna februarie 2015 -           creș...

loading...