loading...

marți, 28 februarie 2017

Clasificarea impozitelor

1. După principalele trăsături de fond şi de formă, impozitele se împart în:
a.      impozite directe;
b.      impozite indirecte.
 Impozitele directe se încasează direct de la contribuabili la anumite termene dinainte stabilite. impozitele directe se pot grupa în impozite reale şi impozite personale.
Impozitele indirecte  Dacă impozitele directe vizează venitul şi/sau averea, impozitele indirecte vizează cheltuirea acestora.
2. După obiectul impunerii  se deosebesc:
-         impozite pe venit;
-         impozite pe avere;
-         impozite pe cheltuieli.
3. După scopul urmărit  la introducerea lor, impozitele se grupează în:
-         impozite financiare (cu caracter fiscal);
-         impozite de ordine.
4. În funcţie de ritmicitatea încasării lor la fondurile publice de resurse financiare,  impozitele pot fi:
- permanente, când se încasează periodic (de regulă anual) la bugetul statului;
- întâmplătoare, când se instituie şi se încasează  o singură.
            5. După tipul statului care le administrează distingem următoarele categorii de impozite:
a) impozite ale statelor de tip federal, care la rândul lor se structurează pe cele trei niveluri de administraţie, respectiv impozite ale federaţiei, impozite ale statelor şi impozite ale administraţiei locale;
b) impozite ale statelor de tip unitar, si  c) impozite ale uniunilor de state


Romania - Activitățile economice. Transporturi.

Industrie -           în luna februarie 2016, producția industrială, a crescut cu 0.8% față de luna februarie 2015 -           creș...

loading...