loading...

luni, 27 februarie 2017

Cheltuielile intreprinderii

Cheltuielile întreprinderii reprezintă consumul de factori de producţie necesari obţinerii producţiei, iar strategia în domeniul cheltuielilor de producţie influenţează capacitatea concurenţială şi performanţele economico-financiare.
Costul de producţie este ansamblul cheltuielilor cu factorii de producţie, efectuate de agenţii economici pentru producerea şi desfacerea unui bun material sau serviciu.
Tipologia costurilor conform diverselor criterii de clasificare cuprinde: 
a). Costul global  - ansamblul costurilor ocazionate de obţinerea unui anumit volum de producţie. Acesta se compune din:
            1. Costul fix - cheltuieli independente de volumul producţiei cum ar fi: chirii, asigurări, amortizare, cheltuielile de întreţinere, o pate din cheltuielile  generale;
            2. Costul variabil - cheltuieli care depind de volumul producţiei: materii prime, combustibil, energie, salariile personalului direct productiv etc.
            3. Costul total obţinut prin însumarea costurilor fixe şi a celor variabile.
b). Costul marginal - sporul de cheltuieli necesar pentru a creşte cu o unitate producţia.
c). Costurile medii sau unitare  - costul global pe unitatea de produs.

După modul de individualizare a costurilor de producţie cheltuielile se grupează în:
- cheltuieli directe - se pot individualiza pe produs sau grupă de produse omogene, faze ale procesului de producţie şi se pot include direct în costul acestora: cheltuielile cu materiile prime şi cu materialele directe, salariile lucrătorilor direct productivi, CAS, combustibilul, energia, apa tehnologică şi alte cheltuieli;
- cheltuielile indirecte nu se pot localiza fiind comune mai multor produse sau grupe de produse şi repartizarea  lor asupra costurilor se realizează pe seama unor criterii: cheltuieli generale ale secţiilor de producţie, cheltuieli generale ale firmei, cheltuieli de desfacere, cheltuieli de promovare.
O grupare importantă a cheltuielilor utilizată în procesul de analiză al acestora o constituie gruparea în cheltuieli materiale (consum de materii prime, materiale, combustibili, energie, amortizare etc.) şi cheltuieli salariale.
Contabilitatea evidenţiază cheltuielile de producţie într-o manieră proprie:
            a) cheltuieli de exploatare, care cuprind        :
            - cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile, costul de achiziţie al obiectelor de inventar consumate, costul de achiziţie al materialelor nestocate, trecute direct asupra cheltuielilor, contravaloarea energiei şi apei consumate, valoarea animalelor şi păsărilor, costul mărfurilor vândute şi al ambalajelor;
            - cheltuieli cu lucrările şi serviciile executate de terţi, redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii, prime de asigurare, studii şi cercetări, cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (colaboratori), comisioane şi onorarii, cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate, transportul de bunuri şi personal, deplasări, detaşări şi transferări, cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii, servicii bancare şi altele;
            - cheltuieli cu personalul (salariile, asigurările şi protecţia socială şi alte cheltuieli cu personalul suportate de persoana juridică)
            - alte cheltuieli de exploatare (pierderi din creanţe şi debitori diverşi, despăgubiri, amenzi şi penalităţi, donaţii şi alte cheltuieli similare, cheltuieli privind activele cedate şi alte operaţii de capital).
b) cheltuielile financiare care cuprind: pierderile din creanţe legate de participaţii, cheltuieli privind investiţiile financiare cedate, diferenţele nefavorabile de curs valutar, dobânzile privind exerciţiul financiar în curs, sconturile acordate clienţilor, pierderi din creanţe de natură financiară şi altele;
c) cheltuielile extraordinare care nu sunt legate de activitatea curentă, normală şi se referă la calamităţi şi alte evenimente de excepţie.


Romania - Activitățile economice. Transporturi.

Industrie -           în luna februarie 2016, producția industrială, a crescut cu 0.8% față de luna februarie 2015 -           creș...

loading...