loading...

luni, 27 februarie 2017

Cerintele unei strategii economice realiste si performante

Orice strategie trebuie sǎ furnizeze cadrul şi coordonatele generale ale dezvoltǎrii şi eficienţei viitoare a firmei. Calitatea strategiei firmei de comerţ şi turism depinde de gradul de realism al acesteia. Realismul strategiei este determinat de câteva aspecte:
-          calitatea previziunii;
-          evaluarea corectǎ a potenţialului şi capacitǎţii competitive a firmei;
-          cunoaşterea, cuantificarea şi ierarhizarea factorilor de influenţǎ externi;
-          cunoaşterea şi anticiparea operativǎ a unor influenţe neprevǎzute;
-          spiritul întreprinzǎtor şi capacitatea managerialǎ a întreprinzǎtorului.
O strategie realistǎ şi performantǎ trebuie sǎ studieze şi sǎ gǎseascǎ soluţii la o serie de
probleme viitoare:
-          raportul cerere/ ofertǎ pe piaţǎ;
-          de unde, cât, şi cum se cumpǎrǎ;
-          ce mǎrfuri şi servicii sunt profitabile;
-          dacǎ putem sǎ oferim ceva în plus consumatorilor în raport cu concurenţa;
-          dacǎ pot fi descurajaţi legal concurenţii prin preţ, servicii, calitate;
-          care este cea mai adecvatǎ politicǎ de preţuri (mari, mijlocii, mici);
-          de unde se va asigura capitalul necesar;
-          ce destinaţie va avea profitul;
-          dacǎ motivaţia salariaţilor este suficientǎ;
-          dacǎ politica de personal este corectǎ;
-          colaborarea cu sindicatele.Romania - Activitățile economice. Transporturi.

Industrie -           în luna februarie 2016, producția industrială, a crescut cu 0.8% față de luna februarie 2015 -           creș...

loading...