loading...

luni, 27 februarie 2017

Caracteristicile si formele evaziunii fiscale

Evaziunea fiscală reprezintă sustragerea de la impunere pe căi ilegale sau legale a unei părţi mai mici sau mai mari din materia impozabilă. Ca fenomen evaziunea fiscală se întâlneşte atât pe plan naţional, cât şi internaţional.
            În funcţie de modul cum este realizată sustragerea de la impunere poate fi:
            a) sustragere realizată la adăpostul legii (legală);
            b) sustragere care se realizează cu încălcarea, legii fiind ilicită sau frauduloasă.
Evaziunea fiscală legală constituie un fenomen social, care constă în sustragerea de către contribuabilii de drept a unei părţi din materia impozabilă, prin utilizarea lacunelor legislative în favoarea lor.
Evaziunea fiscală ilegala, frauduloasă se întâlneşte pe o scară largă şi se înfăptuieşte cu încălcarea prevederilor legale bazându-se deci pe fraudă şi pe rea credinţă.   
            Frecvent evaziunea fiscală frauduloasă se întâlneşte sub diferite forme dintre care menţionăm:
             - ţinerea unor registre contabile nereale;
            - distrugerea voită a unor documente financiar – contabile;
            - întocmirea unor declaraţii vamale false la importul sau exportul de mărfuri etc.
            evaziunea fiscală frauduloasă poate fi întâlnită sub următoarele forme generale:
            1. Frauda pe termen lung - apare atunci când un agent economic care şi-a creat o bună reputaţie în timp prin comportament şi rezultate îşi încetează brusc activitatea, sistând părţile şi declarându-se în faliment după ce în prealabil a avut grijă să-şi transfere profiturile în alte state.
            2. Frauda pe termen scurt - se întâlneşte atunci când o firmă nou înfiinţată cu intenţia ascunsă de a frauda bugetul public formulează către organele fiscale o cerere justificativă de rambursare a taxei pe valoarea adăugată însă după rambursare întreprinderea în cauză îşi încetează activitatea iar păltiorul dispare.
            3. Sindromul Phoenix
            4. Sindromul companiilor multiple
Clasificărea evaziunii fiscale :
a. frauda tradiţională care constă în sustragerea parţială sau totală de la plata obligaţiilor fiscale.
b. frauda juridică care presupune ascunderea adevăratei naturi a unui organism sau a unui contract pentru a putea scăpa de anumite consecinţe fiscale.
c. frauda contabilă 
d. evaziunea frauduloasă prin evaluare care reprezintă un procedeu de diminuare a valorii stocurilor.


Romania - Activitățile economice. Transporturi.

Industrie -           în luna februarie 2016, producția industrială, a crescut cu 0.8% față de luna februarie 2015 -           creș...

loading...