loading...

luni, 27 februarie 2017

Caracteristicile obiectivelor

Obiectivele trebuie să posede o serie de caracteristici:
a)      argumentarea – Aceasta înseamnă prezentarea obiectivelor în formă scrisă şi însoţirea de raportul de evaluare, recomandări şi argumentări scrise.
b)     precizie şi măsurabilitate – Obiectivele trebuie să fie definite precis, evitându-se formulările neclare, vagi. Obiectivele trebuie să fie exprimate în mărimi cuantificabile, care să permită evaluarea şi controlul performanţelor şi utilizarea acestora într-un sistem informaţional.
c)      acceptabilitate – Obiectivele trebuie să fie acceptate nu numai  conducerea de vârf, ci şi de salariaţi şi de mediul ambient în care firma acţionează. Dacă nu sunt acceptate, atingerea obiectivelor va fi îndoielnică.
d)     comprehensibilitate – Formularea obiectivelor trebuie făcută astfel încât acestea să fie înţelese corect de către salariaţi. Dacă le vor înţelege, aceştia vor şti ce li se cere şi vor putea să răspundă printr-o implicare corespunzătoare.
e)      tangibilitate – Pentru a fi tangibile obiectivele trebuie să fie realiste şi realizabile. Obiectivele fixate trebuie să se bazeze pe posibilităţile reale ale firmei şi pe utilizarea eficientă a resurselor de care firma dispune. Dacă obiectivele sunt nerealizabile, fiind plasate în zona imposibilului, ele vor deveni irealizabile întrucât nu vor mai fi depuse eforturi pentru atingerea lor.
f)       motivabilitate – Obiectivele stabilite trebuie să fie mobilizatoare, să motiveze, să stimuleze eforturile pe care le presupune atingerea lor.
g)      precizarea în timp – Obiectivele trebuie să fie precizate în timp, să se stabilească perioada de timp în care obiectivele trebuie îndeplinite. Astfel, dacă se va permite ca executanţii să amâne realizarea obiectivelor, acestea îşi pierd semnificaţia. În numeroase firme obiectivele sunt stabilite anual, însă progresele realizate sunt analizate la intervale mai mici de timp (trimestrial, lunar).
h)     Flexibilitatea – Stabilirea obiectivelor înseamnă proiectarea unor deziderate într-un viitor incert şi nesigur. Elemente imprevizibile pot afecta realizarea obiectivelor. Pentru evitarea acestor situaţii, obiectivele trebuie să permită modificarea mărimii lor iniţiale, atunci când condiţiile interne ale firmei sau factorii de mediu impun revizuirea acestora, fie în sensul îmbunătăţirii lor (când apar situaţii favorabile), fie în sensul reducerii obiectivelor (în cazul unor situaţii nefavorabile).


Romania - Activitățile economice. Transporturi.

Industrie -           în luna februarie 2016, producția industrială, a crescut cu 0.8% față de luna februarie 2015 -           creș...

loading...