loading...

Europa

Europa

         Europa, situatã în întregime în emisfera nordicã este cuprinsã între Oceanul Arctic la nord, Oceanul Atlantic la vest, Marea Mediteranã ºi lanþul Munþilor Caucaz la sud, Marea Cas- picã ºi Munþii Urali la est. Este cel mai mic dintre continente (în afara Australiei), cu þãrmuri bine articulate (cca. 37.900 km).

Din punct de vedere al reliefului prezintã o mare diversitate ºi fragmentare, fãrã câmpii vaste, lanþuri muntoase sau deºerturi care caracterizeazã alte continente. Se distinge o Europã septentrionalã cu câmpii (Câmpia nord-europeanã) destul de întinse ºi vechi socluri (masivele caledoniene ºi hercinice) ºi o Europã meridionalã ce cuprinde lanþurile terþiene (Pirinei, Alpi, Carpaþi) închizând regiuni joase, de micã întindere. Se caracterizeazã prin altitudini nu prea mari, unele sectoare aflându-se chiar sub nivelul oceanului planetar ºi prin absenþa unor podiºuri continentale sau a unor munþi barierã.

Europa aparþine climatului temperat, mai mult sau mai puþin apropiat de ocean. Nu cunoaºte excesele climatice specifice zonelor tropicale sau polare, oferind cu cadru prielnic activitãþii umane. Relieful determinã nuanþe tehnice ºi regim de precipitaþii variate, ceea ce face distincþie între o Europã Oceanicã la vest, o Europã continentalã la est ºi o Europã mediteraneanã la sud. Continentul se caracterizeazã printr-o mare densitate a reþelei hidrografice ºi o frecventã prezenþã a lacurilor de diferite origini. Nu existã fluvii foarte mari, cele mai lungi se întâlnesc (cu excepþia Dunãrii) în jumãtatea esticã, însã apele au debite însemnante. Existã ºi o serie de canale magistrale, care leagã mãrile nordice de cele sudice. La- curile Europei sunt numeroase, dar neregulat dispuse.

Vegetaþia reflectã în bunã mãsurã zonalitatea longitudinalã a condiþiilor climatice, formaþiile vegetale caracteristice fiind foioasele, coniferele, stejeriºuri, tufe.

Poziþia Europei în zona temperatã a emisferei boreale, profunda ei penetrare de cãtre mãri, au favorizat densitatea populaþiei, vechimea ºi varietatea ei, fiind unul dintre cele mai dens populate continente (69,4 loc./km2). Totodatã are una dintre cele mai mari aglomeraþii urbane din lume ºi cele mai vechi concentrãri teritoriale industriale.

Europa, populatã din paleolitic, grupeazã mai puþin de 10% din pãmântul propiu-zis ºi aproape 15% din populaþia mondialã, care nu are o unitate etnicã sau lingvisticã ºi nici religioa- sã. Este pe punctul de pornire a unor intenºi curenþi de populaþii spre alte continente,  spaþii în care populaþia de origine europeanã a devenit majoritarã ºi câmpul de bãtãlie unde s-au desfãºurat cele mai pustietoare rãzboaie din istoria omenirii (primul ºi al doilea rãzboi mondial).

Totodatã este locul cu cea mai mare concentrare de forþe militare ºi armament din lume.

Dupã al doilea rãzboi mondial, ea a fost mult timp împãrþitã în douã blocuri ideologice ºi economice opuse, situaþie care odatã cu cãderea regimurilor comuniste, nu se mai înregistreazã.Date geografice generale


Suprafaþa: 10.480.000 km2
Altitudinea maximã: 4.810 m
Altitudinea minimã: - 28 m
Altitudinea medie: 340 m
Lungimea coastelor: 37.900 km

 

Insule

suprafaþa în km2
Marea Britanie

Islanda

Irlanda
Novaia Zemlea, Nord
Novaia Zemlea, Sud
Svalbard (=Spitzbergen), Vest
Sicilia
Sardegna (=Sardinia)
Corse (=Corsica)
Kriti (=Creta)
Seeland
Kolguev
Evva (=Eubeea)
Mallorca
Vaigaci
Gotland
Fyn (=Fionia)
Saaremaa
Lewis
Lesvos
Sky
Rodos
Øland
Lolland
Hiiumaa
Rñgen
Chios
Cefalonia
Anglesey
Ahvenanmaa
Corfu
Bornholm
Man
Samos
Limnos
Zante
Wight
Malta
Elba
217.775
102.819
84.401
48.200
33.200
39.500
25.426
23.813
8.722
8.259
7.016
5.200
3.654
3.411
3.250
3.001
2.976
2.700
2.273
1.630
1.533
1.398
1.344
1.241
965
926
842
781
715
640
592
588
572
476
476
402
381
372
246
223

Principalii vulcani

Altitudinea în m
Etna (Sicilia)
Pico )Azore)
Urºilor (Jan Mayen)
Orefa (Islanda)
Hekla (Islanda)
Asjja (Islanda)
Vezuviu (Italia)
Stromboli (I-le Liparice)
Thira (Grecia)
Vulcano (I-le Liparice)
3.340
2.320
2.277
2.119
1.491
1.448
1.279
926
590
500


Munþi

Altitudinea în m

Mont Blanc (Alpi, Franþa-Italia)
Monte Rosa (Alpi, Italia-Elveþia)
Monte Cervino (Alpi, Italia-Elveþia)
Aletschhorn (Alpi, Elveþia)
Jungrafu (Alpi, Elveþia)
Grand Paradiso (Alpi, Italia)
Bernina (Alpi, Italia-Elveþia)
Monte Viso (Alpi, Franþa-Italia)
Gross Glockner (Alpi, Austria)
Mulhacen (Sierra Nevada. Spania)
Pic d’Aneto (Pirinei, Spania-Franþa)
Etna (Sicilia, Italia)
Musala (Rila, Bulgaria)
Olympos (Grecia)
Gran Sasso (Italia)
Triglav (Alpi, Iugoslavia)
Tatra (Carpaþi, Cehia)
Moldoveanu (Carpaþi, România)
Durmitor (Dinarici, Iugoslavia)
Galdhpiggen (Scandinavici, Norvegia)
Parnassos (Grecia)
Botev (Balcani, Bulgaria)
Narodnaia (Urali)
Mont Dore (Franþa)
Helka (Islanda)
Vezuviu (Italia)
Monte Gargano (Italia)
4.810
4.633
4.478
4.195
4.159
4.061
4.050
3.841
3.797
3.478
3.404
3.295
2.925
2.928
2.914
2.863
2.633
2.543
2.522
2.468
2.459
2.376
1.894
1.886
1.447
1.277
1.056


Fluvii – Râuri

Lungimea în km
Volga
Dunãrea
Ural
Nipru

Don

Peciora
Nistru
Rin
Dvina de Nord+Suhona
Veatka
Vîcegda
Elba
Vistula
Loara
Doneþ
Tisa
Sava
Dvina de Vest
Prut
Tag
Kuban
Ebru
Niemen
Oder
Bugul de Sud
Guadiana
Mezen
Sena
Duero
Ron
Mureº
Olt
Siret
Weser
Pad
Guadalquivir
Garonne
Torne
Dal
Tibru
Shannon
Tamisa
Severn
Arno
Neva
3.531
2.860
2.428
2.201
1.870
1.789
1.352
1.326
1.293
1.248
1.130
1.112
1.059
1.020
1.016
963
940
930
925
910
906
860
854
848
835
820
799
776
770
759
756
736
726
720
652
579
575
470
455
393
350
338
336
230
74Lacuri

Suprafaþa în km2
M. Caspicã
Ladoga
Onega
Vanern
Rîbinsk
Ciud
Wattern
Saimaa
Inari
Malaren
Paijanne
Ilmen
Balaton
Geneva
Bodensee
Garda
Scutari
Ohrid
Neusiedler
Prespa
Neuchâtel
Lago Maggiore
371.000
17.700
9.610
5.585
4.500
3.560
1.972
1.800
1.330
1.140
1.090
660
591
581
538
370
356
350
320
288
216
212


Principalele pasuri ºi trecãtori

Înãlþimea în m

Marele St. Bernard (Alpii Valezi)
Furca (Alpii Urici)
Bernina (Alpii Retici)
Micul St. Bernard (Alpii Graici)
Splugen (Alpi, masivul Adula)
St. Gotthard (Alpii Lepontini)
Simplon (Alpii Valezi)
Maloja (Alpii Retici)
Arlberg (Alpii Austriei, masivul Lech)
Vulcan (Carpaþii Meridionali)
Prislop (Carpaþii Orientali)
Brenner (Alpii Austriei, masivul Stubaier)
Loibl (Alpii Caravanchieni)
Predeluº (Carpaþii Mridionali/Carpaþii Orientali)
Rodna (Carpaþii Orientali)
ªipka (Balcani)
2.472
2.436
2.330
2.188
2.117
2.108
2.005
1.817
1.802
1.621
1.413
1.370
1.370
1.300
1.284
1.185


loading...

Postări populare de pe acest blog

Surse de energie

Surse ale conflictului

Caile de administrare a medicamentelor