loading...

ECUADOR

                       ECUADOR                  Ecuador este aşezată în America de Sud. Vecinii săi sunt Peru în partea de sud, Columbia în nord şi est, iar la vest Oceanul Pacific. Suprafaţa sa este de 272.045 km2.
              Climatul variază foarte mult din cauza formelor de relief.
În vest, din cauza curenţilor ce vin dinspre ocean, clima este temperată oceanică. Fiind situată chiar pe linia Ecuatorului, Ecuador
are în mare parte o climă secetoasă şi umedă sau ecuatorială. În zonele în care temperatura depăşeşte 380 C, Oriente de exemplu, numărul precipitaţiilor este foarte scăzut ajungându-se cam la cca.
2.030 mm pe an.
               Relieful Ecuadorului este format în mare parte de munţi ca m-ţii Sierra care sunt situaţi între două lanţuri muntoase formate de Anzi. Unul dintre cei mai mari vulcani activi ai lumii este situat între cele două lanţuri muntoase (Cotopaxi = 5896 m). În vest se găsesc mai multe câmpii litorale cum ar fi Câmpia Coastei.
              Vegetaţia Ecuadorului este formată în mare parte de păduri care acoperă cca. 40% din suprafaţa totală a statului. Rata defrişărilor a crescut consderabil către sfârşitul anilor ’80, aceasta ducând la pierderea unor mari suprafeţe de păduri în fiecare an.
             Majoritatea populaţiei Ecuadorului este formată din europoizi, aceasta fiind de aproximativ 13 milioane locutori : metişi –55%, americani- 25%, spanioli 10%, iar negrii cca. 10 %.
             Densitatea medie a ţării este de aproximativ 45 loc./km2.
În mediul urban trăiesc cam 60% din populaţie, iar la sate, 40%.
Religia predominantă în marea parte a ţării este cea catolică în proporţie de 95%, alte religii, 5%.
             Capitala ţării se află la Quito. Alte oraşe : Guayas, Manabi, Pichincha, Cuenca, Loja, Carchi, Canar, Azuay, Los Rios, etc.
             Din majoritatea munţilor izvorăsc multe ape curgătoare, una dintre ele ar fi Rio Napo care izvorăşte din centru, traversând Peru, apoi vărsându-se în Amazon. Multe din râurile de mic debit izvorăsc din locuri abrupte din zona Anzilor.
             Resursele de subsol se găsesc în număr foarte mare mai ales în partea de centru a ţării : petrol, aur, argint, fier, zinc, sulf, neferoase, cărbune, minereuri, gaze naturale, etc.
            Se practică în mare parte pescuitul. Agricultura se practică mai ales pe câmpiile litorale unde solul este mai bogat în substanţe nutritive, cultivându-se orez, batate, sfeclă de zahăr, plante textile, etc. Se cresc în special cabaline, ovine, porcine, vite, etc.
            Industria Ecuadorului este industrială-agrară dezvoltată, practicându-se in special siderurgia, prelucrarea lemnului, industria chimică, ind. alimentară, etc. Transporturile sunt dezvoltate acestea fiind rutiere, feroviare, maritime, aeriene şi speciale. Moneda naţională a Ecuadorului este sucreul. Ecuadorul importă : chimicale, maşini, echipament de transporturi, alimente. Exportă : petrol, banane, crevete, cacao, cafea, etc. Limba oficială este spaniola.
           Putem considera această ţară ca fiind dezvoltată atât economic cât şi din alte puncte de vedere.
loading...

Postări populare de pe acest blog

Surse de energie

Surse ale conflictului

Caile de administrare a medicamentelor