loading...

duminică, 3 februarie 2013

Cheltuieli pentru cultură şi artă

Cheltuieli pentru cultură şi artă Cheltuielile pentru cultură şi artă sunt cheltuieli pentru întreţinerea instituţiilor de cultură şi artă, a unor formaţiuni artistice şi pentru finanţarea unor obiective de artă (teatre, muzee, cinematografe).
Surse de finanţare a cheltuielilor pentru cultură şi artă:
-         surse bugetare;
-         acordarea subvenţiilor de stat;
-         donaţii;
-         surse proprii ale instituţiilor date;
-         firme, contribuţii ale populaţiei.
O parte din resursele financiare  publice sunt îndreptate spre finanţarea serviciilor culturale, artistice, inclusiv pentru întreţinerea unor instituţii specializate. Resursele financiare destinate culturii şi artei, alături de cele pentru învăţământ contribuie la creşterea calităţii factorului uman: crearea şi îmbogăţirea nivelului cultural, cultivarea gusturilor şi moravurilor estetice, ridicarea gradului de educaţie şi civilizaţie. Ponderea cheltuielilor social-culturale în totalul cheltuielilor bugetare nu este deosebit de mare (circa 2-8%), dar importanţa lor este incontestabilă.
Instituţiile cultural-artistice către care sunt îndreptate aceste resurse sunt: bibliotecile, muzeele, teatrele, casele de cultură, presa, editurile, casele de filme etc. Activitatea desfăşurată de aceste instituţii se poate concretiza în anumite bunuri materiale (ce au valoare spirituală) cum sunt: cărţile, filmele, discurile, picturile, sculpturile sau se prezintă sub forma unor servicii cultural-artistice printre care: concertele spectacolele de teatru, operă.
Realizarea serviciilor cultural-artistice se pot face în mod gratuit sau cu plată, care nu acoperă costul serviciilor prestate, deaceea e nevoie de subvenţii din bugetul statului. Activităţile culturale-artistice se finanţează de la bugetul statului fie integral, fie parţial. Bugetul de stat reprezintă sursa cea mai importantă de susţinere financiară a acţiunilor social-culturale. În afara bugetului, finanţarea cheltuielilor publice pentru cultură şi artă se mai realizează din veniturile proprii ale instituţiilor respective, din donaţiile unor întreprinderi, firme, din contribuţii ale populaţiei.
În totalul cheltuielilor publice, cheltuielile pentru cultură şi artă sunt preponderent de tip curent (de personal, materiale). Cheltuielile de capital (cumpărări de opere artistice pentru muzee, construcţii) au o pondere mai redusă.
Eficienţa economică de utilizare a acestor fonduri e dificil de calculat, deoarece acestea au caracter nematerial şi  se produc într-un timp nedeterminat.
În bugetul de stat pentru anul 2007 cheltuielile pentru cultură, artă, sport şi acţiuni pentru tineret constituie 202,7 milioane lei ceea ce constituie 1,67% din cheltuielile bugetare ceea ce se apropie de nivelul acestor categorii de cheltuieli pe plan internaţional. Din suma indicată mai sus vor beneficia Ministerul Sănătăţii, ministerul Culturii, Compania „Teleradio-Moldova”, Departamentul Tineret şi Sport, alte instituţii specializate.
În domeniul culturii continuă de implementare a prevederilor respective din cadrul programului „Satul Moldovenesc”. Au avut loc un şir de festivaluri naţionale şi internaţionale, alte acţiuni cultural-artistice. A fost creată Banca Centralizată de Date şi Valori, Fondul de Folclor. Au demarat acţiunile de desfăşurare a proiectului „Caravela Culturii”.
A fost elaborat un plan de reparaţie a caselor şi căminelor culturale din teritoriu şi transformarea lor în centre polivalente, destinate, în primul rînd, tineretului, unde vor activa colective artistice, cercuri pentru diverse categorii de vîrstă, săli de lectură, de computere etc.
Planul prioritar de reparaţie, pe durata următorilor trei ani, a celor mai importante edificii de cultură din teritoriu va fi realizat prin intermediul Fondului de Investiţii Sociale din Moldova.
Strategia dezvoltării culturii include perfecţionarea cadrului juridic consolidat, intensificarea colaborării cu uniunile de creaţie, atragerea resurselor extrabugetare în scopul dezvoltării artelor, cinematografiei, modernizarea infrastructurii şi crearea noilor locuri de muncă, revitalizarea sistemului naţional de biblioteci sistemului naţional de biblioteci.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Romania - Activitățile economice. Transporturi.

Industrie -           în luna februarie 2016, producția industrială, a crescut cu 0.8% față de luna februarie 2015 -           creș...

loading...