loading...

duminică, 21 ianuarie 2018

Romania - Activitățile economice. Transporturi.Industrie
-          în luna februarie 2016, producția industrială, a crescut cu 0.8% față de luna februarie 2015
-          creșteri în industria prelucrătoare (+2.3%)
-          industria extractivă a scăzut cu 17.4%
-          furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat a scăzut cu 7.5%
-          industria maselor plastice: Constanța
-          industria petrochimică și îngrășămintelor petrochimice: Năvodari
-          industria chimicăse concentrează: Subcarpații Getici, Subcarpații Moldovei, DCT
-          industria constructoare de mașini se concetrează în:Subcarpații Getici și Podișul Getic, DCT; Constanța e centru pentru produse electronice și electrice, la fel ca și Mangalia
-          construcția de utilaje agricole în Brașov, dar s-a mai redus, dar și în Craiova
-          producția de mijloace de transport: nave maritime (Constanța, Monagalia), nave fluviale Brăila și Galați, Craiova – Ford și înainte Daewoo.
-          industria ușoară: Constanța (lâna), Mangalia (in și cânepa), București (încălțăminte)
-          industria alimentară: Murfatlar, Niculițel (vinuri)
-          parcuri industriale: Fetești, Mangalia, București, Mediaș, etc. ș.a.m.d
Comerț
I.                   Comerțul interior
1.      Comerțul cu amănuntul: cifra de afaceri a crescut cu 15% (2016 = 2015), datorită produselor alimentare, băuturi, tutun
2.      Comerțul cu ridicata: creșteri de aproape 9% în 2016, scăderi de 4.5% în ceea ce privește comercializarea produselor agricole brute și a animalelor vii
II.                Comerțul exterior
-          creșteri cu 9.5%, importuri cu 13.4%
-          exporturi principale: aproximativ 48% sunt legate de vânzarea de mașini și echipamente de transport
-          importăm: petrol, gaze naturale
Întreprinderi
-          2014: 15.5$ mai multe grupuri de întreprinderi față de anul 2013; 10% grupuri de întreprinderi rezidente
-          90% grupuri de întreprinderi multinaționale 99.7%, controlate din străinatate – Germania, Olanda și Franța. Cele 3 țări dețin cel mai mare număr de salariați
-          activăți economice: comerțul cu ridicata și cu amănuntul, repararea autovehiculelor și motocicletelor: 32%
-          construcții: 13%
-          industria prelucrătoare: 10%
-          tranzacții imobiliare: 10%
-          activități profesionale,  științifice și tehnice: 10%
Turism
-          în. Martie 2016 se înregistrează creșteri față de 2015
-          6.8% nr. De înoptări (creștere)
-          cresc turiștii străini
-          18.7% plecări în străini
-          75% turiști sunt români
-          mulți europeni (75%), Asia (14%), America de Nord (6%), Africa (2%)
Transporturile
1.      Rețeaua rutieră
2015 – 86 mii km drumuri publice
21% - DN
41% - DJ
38% - DC

-          38% sunt asfaltate din total
2.      Rețeaua feroviară
-          2015 – 11 mii km cale ferate peste 98% linii cu ecartament normal
-          134 linii cu ecartament larg
-          37% linii electrificateâ
-          densitate: 42.5 promile

3.      Rețeaua fluvială și maritimă
-          1779 km
-          Dunărea are 1075 km
-          Canalul D - MN
-          35 porturi: Constanța, Sulina, Mangalia, Brăila, Galați etc.)

4.      Transport petrolier
-          Conducte magistrale petroliere
-          Conducte pentru țiței, gaze naturale, gazolină

5.      Rețeaua aeriană
-          16 aeroporturi internaționale
-          10 aerodromuri: mici dimensiuni
-          heliporturi: eclicoptere

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Romania - Activitățile economice. Transporturi.

Industrie -           în luna februarie 2016, producția industrială, a crescut cu 0.8% față de luna februarie 2015 -           creș...

loading...