loading...

duminică, 21 ianuarie 2018

ProvizioaneleProvizioanele reprezintă surse de finanţare ale întreprinderii şi care se constituie la închiderea exerciţiului pe seama cheltuielilor. Potrivit Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, provizioanele sunt destinate să acopere datoriile a căror natură este clar definită şi care la data bilanţului este probabil să existe, sau este cert că vor exista, dar care sunt incerte în ceea ce priveşte valoarea sau data la care vor apărea. Provizioanele nu pot fi utilizate pentru ajustarea valorilor activelor.
Standardelor Internaţionale de Contabilitate (I.A.S. 37), provizionul este definit ca fiind un o datorie cu exigibilitate sau valoare incertă.
            Recunoaşterea provizionului va fi numai în momentul în care:
            - o întreprindere are o obligaţie curentă (legală sau implicită) generată de un eveniment anterior;
            - este probabil ca o ieşire de resurse care să afecteze beneficiile economice, să fie necesară pentru a onora obligaţia respectivă;
            - poate fi realizată o bună estimare a valorii obligaţiei.
            Trebuie reţinut că există o deosebire între provizioanele pentru riscuri (datorii) şi celelalte datorii ale întreprinderii datorită factorului de incertitudine în ceea ce priveşte mărimea sau scadenţa. Asemenea provizioane se constituie pentru: litigii, garanţii acordate clienţilor, restructurare etc.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Romania - Activitățile economice. Transporturi.

Industrie -           în luna februarie 2016, producția industrială, a crescut cu 0.8% față de luna februarie 2015 -           creș...

loading...