loading...

duminică, 21 ianuarie 2018

Profesioniştii comercianţi  ü Potrivit art. 4 din O.U.G. nr 44/2008, persoanele fizice pot desfăşura activităţile economice după cum urmează :
a) individual şi independent, ca persoane fizice autorizate. Persoana fizică autorizată, potrivit art 20 alin. 1, din O.U.G. nr. 44/2008, poate avea, sau nu, calitatea de comerciant.
b) ca întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale; Întreprinzătorul persoană fizică titular al întreprinderii individuale este comerciant persoană fizică de la data înregistrării sale în registrul comerţului
c) ca membri ai unei întreprinderi familiale. Întreprindera familială se înregistrează la registrul comerţului, dată de la care membrii acesteia devin comercianţi persoane fizice.
  ü Alături de categoriile de comercianţi persoane fizice includem și regiile autonome.
De asemenea, art 1 alin 2 din Legea nr. 26/1990 dispune „În sensul prezentei legi, comercianții sunt persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, respectiv, membrii ai unei întreprinderi familiale (potrivit O.U.G. nr. 44/2008),, societătile comerciale, companiile naţionale şi societăţile naţionale, regiile autonome şi organizţiile cooperatiste, respectiv, societățile cooperative (potrivit Legii nr. 1/2005, privind funcționarea cooperației).
 Sintetizând dispoziţiile corespunzătoare din actele normative enunţate mai sus comercianţii sunt:
- societăţile comerciale, companiile naţioanle, societăţile naţionale  (Legea nr. 31/1990 și 26/1990, modificate);
-  regiile autonome, înfiinţate prin reorganizarea unităţilor economice de stat, potrivit Legii nr. 15/1990modificată -  în ramurile strategice ale economiei naţionale[1]. Regiile autonome sunt persoane juridice care funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară;
- organizaţiile cooperatiste[2], au personalitate juridică şi îşi desfăşoară activitatea pe baza principiilor gestiunii economice. Organizaţiile cooperatiste desfăşoară  activitate de producere şi desfacere de mărfuri şi de prestări servicii;
-  societăţile cooperative, potrivit Legii nr 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei[3];
-  grupurile de interes economic reprezintă o asociere de persoane fizice sau juridice în scopul înlesnirii sau dezvoltării activităţii economice a membrilor săi, precum şi al îmbunătăţirii rezultatelor activităţii respective (art. 118 alin. 1 din Legea nr. 161/2003. Grupul de interes economic are personalitate juridică; poate avea calitatea de comerciant sau necomerciant.
 - persoanele fizice, potrivit O. U. G. nr 44/2008, şi anume, persoane fizice autorizate, întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale, membrii ai unei întreprinderi familiale


[1] A se vedea,  H.G. 266/1993, privind ramurile şi domeniile în care funcţionează regii autonome de interes naţional (M. Of. Partea I, nr. 156/1993);  şi O.U.G. nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome (M. Of. Partea I, nr. 125/1997)
[2] A se vedea, Legea nr. 566/2004, privind cooperaţia agricolă (M. Of. Partea I, nr. 1236/2004); O.U.G. 97/2000, privind organizaţiile cooperatise de credit (M. Of. Partea I, nr. 330/2000);
[3] M. Of. Partea I, nr. 172/2005;

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Romania - Activitățile economice. Transporturi.

Industrie -           în luna februarie 2016, producția industrială, a crescut cu 0.8% față de luna februarie 2015 -           creș...

loading...