loading...

duminică, 21 ianuarie 2018

Procesul managerial - concept, conţinut, structură, trăsăturiActivitatea într-o organizaţie/firmă vizează procese de muncă complexe, ce diferă în funcţie de caracterul acţiunilor promovate, dar şi de rezultatele direct obţinute. Abordarea managementului se poate realiza din acest punct de vedere în multiple moduri. De altfel, literatura de specialitate conţine numeroase dovezi în acest sens.
Într-o primă accepţiune, managementul poate fi abordat atât ca proces, funcţie şi  profesie, dar şi ca ştiinţă şi artă. De cele mai multe ori însă, managementul se dovedeşte a fi deopotrivă arta şi ştiinţa de a conduce, de a dirija şi controla efortul uman, astfel încât să fie atinse obiectivele prestabilite ale  organizaţiei/firmei în concordanţă cu politicile economice acceptate. Studiul managementului nu exclude o analiză atentă şi în detaliu a mediului social şi cultural, cu scopul de  a asigura concordanţa dintre metodele utilizate în atingerea acelor obiective prestabilite şi valorile societăţii respective. Managementul privit  ca proces presupune exercitarea unor atribute ale conducerii, respectiv funcţii. Pe de altă parte însă, managementul ca ştiinţă este considerat ansamblul demersurilor, metodelor şi proceselor de planificare, organizare, alocare a resurselor, integrarea şi coordonarea eficace şi eficientă a acestora în scopul atingerii obiectivelor dorite de o entitate.
Diferenţele de abordare ale managementului se explică prin premisele diferite adoptate de specialişti în încercarea lor de a defini într-un mod care să cuprindă integralitatea funcţiilor şi obiectivelor acestuia. Ca o primă concluzie, se desprinde ideea că managementul reprezintă procesul de planificare, organizare, antrenare, coordonare şi control al eforturilor membrilor unei organizaţii, proces ce nu ar putea avea loc fără  folosirea adecvată a resurselor organizaţionale în vederea atingerii scopurilor prestabilite în cadrul entităţii.
O entitate care este alcătuită din una sau mai multe persoane ce desfăşoară diferite activităţi, utilizează de regulă mai multe tipuri de resurse în vederea obţinerii de profit. În acest sens, procesul de management serveşte la:
  •  determinarea obiectivelor, resurselor şi proceselor de muncă derulate într-o entitate;
  • verificarea şi controlul muncii pretate de personal, pe baza unui complex de metode şi tehnici în vederea îndeplinirii cât mai eficiente a obiectivelor propuse de organizaţie:
  • determinarea rolului resursei umane angajate în conducere de a acţiona asupra personalului din subordine cu scopul de a realiza obiectivele dorite.
Henry Fayol s-a preocupat de identiifcarea şi analizarea funcţiilor fundamentale ale managementului privit ca proces. Pentru prima dată el a considerat drept principale funcţii: previziunea, organizarea, comanda, coordonarea şi controlul. Ulterior însă, literatura de specialitate prezintă şi diferite variante ale funcţiilor procesului de management.
 Din studiile efectuate ce către specialiştii în management, se observă că cel mai des întâlnite sunt: previziunea, organizarea, comanda-antrenarea-motivarea, coordonarea şi control-evaluarea. Toate aceste cinci funcţii nu sunt specifice doar porcesului de management, ci formează un ciclu logic al desfăşurării oricărei acţiuni umane.
Trei etape principale structurează procesul de management şi anume:
a) etapa previzională – este dominată de previziune; celelalte funcţii ale managementului privind elaborarea de strategii, tactici, decizii organizatorice etc sunt exercitate într-o viziune prospectivă;
b) etapa operaţională – este dominată de funcţiile organizare, coordonare şi antrenarea resursei umane la realizarea obiectivelor cuprinse în planurile şi prognozele entităţii;
c) etapa de măsurare şi interpretare a rezultatelor – este dominată de exercitarea funcţiei de evaluare şi control.
Supravieţuirea unei afaceri este strâns legată de nivelul cunoştinţelor şi abilităţilor manageriale măsurate în raport cu două resurse extrem de importante: informaţia şi oamenii. Elaborarea deciziilor în cadrul porcesului de management se bazează strict pe informaţii, acestea reprezentând principalul instrument al managementului. Decizia managerială are influenţe directe asupra grupului, neafectând numai starea, comportamentul, acţiunile şi rezultatele unui singur individ, ci îndeosebi posibilitatea atingerii obiectivelor propuse de către entitate.

Procesului de management îi sunt caracteristice următoarele trăsături principale:
a)      dinamismul – procesul de management este dinamic deoarece problematica unei organizaţii, relaţiile de conducere, metodele de management etc., se schimbă permnanent;
b)     stabilitatea – procesul de management este stabil întrucât urmăreşte folosirea unor structuri cunoscute în preluarea informaţiilor şi adoptarea deciziilor;
c)      continuitatea – procesul de management are în vedere continuitatea activităţilor de producţie, reparaţie, schimb şi consum;
d)     consecvenţa – procesul de management se caracterizează prin consecvenţă, în sensul că fiecare etapă a sa este obligatorie;
e)      ciclicitatea – procesul de management prezintă un caracter ciclic, deoarece în urma unei decizii este posibil ca scopul atins să devină o situaţie nouă pentru entitate şi astfel are loc reluarea procesului de management.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Romania - Activitățile economice. Transporturi.

Industrie -           în luna februarie 2016, producția industrială, a crescut cu 0.8% față de luna februarie 2015 -           creș...

loading...