loading...

duminică, 21 ianuarie 2018

Pasive de regularizare şi asimilatePasive de regularizare şi asimilate reprezintă valori ce corectează prin adunare sau scădere, valoarea celorlalte structuri bilanţiere, obţinându-se valoarea reală a pasivelor. Acestea constau din: subvenţii pentru investiţii şi venituri înregistrate în avans.
            Subvenţii pentru investiţii sunt surse de finanţare alocate de la bugetul de stat sau din alte surse nerambursabile primite de o întreprindere, pentru achiziţionarea sau producerea de echipamente sau alte bunuri de natura imobilizărilor, unor activităţi de termen lung sau pentru acoperirea unor cheltuieli de natura investiţiilor.
            Venituri înregistrate în avans reprezintă sumele încasate în cursul exerciţiului, în contul unor servicii care vor fi prestate în cursul exerciţiului următor, când vor fi recunoscute ca venituri (abonamente, chirii încasate în avans).


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Romania - Activitățile economice. Transporturi.

Industrie -           în luna februarie 2016, producția industrială, a crescut cu 0.8% față de luna februarie 2015 -           creș...

loading...