loading...

duminică, 21 ianuarie 2018

Pacientul adult-stabilitatea Este momentul în care, se împleteşte intimitatea cu izolarea şi cariera cu retragerea în sine, parcurgându-se o perioadă ce porneşte de la 20 de ani la 65 de ani. Predispusă la schimbări, această etapă adultă obligă individul de a fi capabil să se adapteze la toate schimbările ce pot să apară, marcând faza de maturitate a adultului. În această perioadă se produc fenomene ca:  angajarea profesională prin depăşirea  educaţiei, apariţia  şomajului, apariţia instituţiei căsătoriei, creşterea copiilor duce la aprofundarea şi responsabilizarea  calităţii de părinte cât şi pregătirea psihologică în cazul unui deces, divorţ, sau a îmbolnăvirii şi reacţii la  fenomene stresante.
Dacă Jung vorbeşte despre vârsta de 40 de ani ca “amiază a vieţii”, Erikson surprinde trei calităţi pe care perioada adultă trebuie  să le dobândească pornind de la: intimitate, pro (creaţie) şi integritate.  Realizarea unei situaţii stabile de rol, face ca adultul să dovedească în timp, şi actul de  creaţie ca un corolar psiho-social cât şi ca un izolat în momentele în care dezorientaţi şi nefericiţi, spre 60-65 de ani, să se declanşeze “criza perioadei  medii de viaţă”, atunci când evenimentele vieţii declanşează stagnarea. Munca ce-l defineşte pe adult, poate reprezenta prin încetarea ei, (pensionare, şomaj, alt loc de muncă) un hiatus în viaţa psihică a adultului. Aici este momentul în care, elemente ca: reconversie profesională şi resocializarea, să ia locul izolării, stărilor ipohondrice, făcându-şi din medic, aliat, sfătuitor, confident, dar mai precis, prieten de … sănătate.  Medicul va trebui să parcurgă un alt drum în cunoaşterea pacientului adult faţă de celelalte cazuri, marjând mai ales pe încredere , responsabilitate, conştientizare şi respect reciproc. De multe ori, sfatul său, ajută mai mult pacientul adult, găsind prilejul de a-şi face din medicul de familie, membru al familiei, acordându-i şansa  de a-l menţine sănătos. De fapt, doar împreună, cei doi vor realiza echipa  ce va trebui să lupte şi cu izolarea, şi cu stagnarea, făcând loc maturităţii fizice, psihice şi sociale.  Filosofia vieţii îl apropie pe adult de reflecţii asupra perioadelor trecute, făcând trimitere cu precădere asupra vârstei psihologice, chiar dacă pot pleca de la fidela “şi mâine mai e o zi”.  

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Romania - Activitățile economice. Transporturi.

Industrie -           în luna februarie 2016, producția industrială, a crescut cu 0.8% față de luna februarie 2015 -           creș...

loading...