loading...

duminică, 21 ianuarie 2018

Pacientul adolescent-căutareaAjungem la perioada identităţii şi/sau a confuziei de rol, unde începând cu preadolescenţa şi apoi adolescenţa (11-20 de ani) căutările sunt cele care dau nota definitorie timpului. De fapt, Tudose Fl.(2003) perioada amintită, din punct de vedere al procesului psiho-social, este adesea conceptualizată în termenii nevoii de a răspunde la două sarcini majore şi anume: a) –transformarea dintr-o persoană dependentă într-una independentă; 
b) –stabilirea unei identităţi; În acest context, căutarea de sine şi permanenta întrebare: “cine sunt?”, “ce fac?”, “la cine mă raportez?” pot să creeze şi  un demers Tudose Fl.(2003) o identitate sănătoasă ce se construieşte prin succesul individual în parcurgerea  primelor trei etape psiho-sociale şi, identificarea, fie cu părinţi naturali, fie cu cei adoptivi. Identitatea implică apariţia unui sentiment de solidaritate internă cu ideile şi valorile unui grup social. După Piaget, suntem deja în perioada operaţiilor formale, unde se cristalizează cogniţia iar structurile de personalitate se bazează mai mult pe comportament. Adolescentul este în căutarea rolului, astfel fiind posibile anumite confuzii, alăturări la “găşti” dar şi conflicte privind relaţia cu familia, şcoala sau/şi comunitatea. Se manifestă nonconformismul, sfidarea, dar şi teribilismul ce poate duce la consumul de alcool şi/sau de drog. Cu toate acestea, adolescentul se poate conforma unor standarde, reguli, dar şi asumarea unor responsabilităţi, acestea fiind rezultatele elementelor de flexibilitate şi compatibilitate cu un nou super-ego, dând în timp, stabilitatea şi coerenţă în creştere şi dezvoltare. Legat de starea de sănătate, Iamandescu I.B.(2002) subliniază faptul că, în comparaţie cu alte grupe de vârstă, la adolescenţi ratele morbidităţii şi mortalităţii sunt semnificativ reduse, dar comportamentele inadecvate sunt cele care determină incidenţa crescută a bolilor  cu transmitere sexuală, a sarcinilor nedorite, a consumului de alcool, tutun, droguri, a violenţei şi a tentativelor suicidare, dar în general (omiţând cele amintite anterior), ei nu au probleme de sănătate, ele apărând doar în condiţiile amintite anterior. Tot acum, se manifestă şi acei factori de risc ce influenţează starea de sănătate: familia conflictuală, comportamente delictuale/delincvenţa precoce, juvenilă, orientarea sexuală-homosexualitatea, abordând pragul maxim  atunci când se vorbeşte despre educaţia sanitară deficitară. Din perspectiva caracteristicilor psihologice, Păunescu-Podeanu (1969), subliniază că ele “pot da mult de lucru medicului, familiei”, fiind vârsta “alunecărilor posibile” spre indisciplină, erori de comportament, vicii, excese şi imprudenţe, toate ducând spre, Athanasiu A.(1983) adolescenţă, ca o perioadă frumoasă, dar “ingrată” prin conflictele ce pot apărea ca urmare a transformărilor personalităţii.
Cu un asemenea pacient, medicul are nevoie de multă subtilitate în abordare, astfel încât, Iamandescu I.B.(2002) interviul luat unui adolescent, trebuie să furnizeze informaţii utile şi reale sub aspecte ca :
- realizarea unei relaţii interpersonale medic-pacient bazată pe încredere;
- tratarea cu respect, fără a fi criticat;
- asigurarea  din partea medicului că discuţia este confidenţială;  
            - discuţia să se desfăşoare conform vârstei şi nivelului de dezvoltare  cognitivă a adolescentului;
- abordarea unor subiecte cu caracter intim să fie făcută cu tact şi delicateţe;
- ascultarea activă şi empatică  a opiniilor adolescentului;
- explicarea importanţei abordării unor comportamente sanogenetice;
- flexibilitatea, simţul umorului, lipsa prejudecăţilor, favorizează comunicarea;  Acelaşi autor subliniază în mod deosebit faptul că, adolescenţii se caracterizează printr-o stare bună de sănătate, motiv pentru care nu apelează la asistenţa medicală. Ca grup social, ei reprezintă un segment important, în special prin faptul că vor deveni adulţii de mâine. În acest sens, dezvoltarea lor psihosomatică şi comportamentală în condiţii corespunzătoare sunt  asigurate prin efortul concertat al familiei, şcolii, serviciilor de sănătate, societăţii.  

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Romania - Activitățile economice. Transporturi.

Industrie -           în luna februarie 2016, producția industrială, a crescut cu 0.8% față de luna februarie 2015 -           creș...

loading...