loading...

duminică, 21 ianuarie 2018

Operaţiunile juridice cu privire la fondul de comerţVânzarea – cumpărarea fondului de comerţ. Vânzarea fondului de comerţ dă naştere unei obligaţii speciale în sarcina vânzătorului. Este vorba de obligaţia de a nu face concurenţă cumpărătorului.
Obligaţia există chiar dacă ea nu a fost stipulată în contract, fiind considerată o formă de manifestare a obligaţiei de garanţie a vânzătorului. Astfel, începerea de către vânzător a unui comerţ de acelaşi gen, la mică distanţă de cumpărător, are semnificaţia unei tulburări a folosinţei obiectului vânzării, care angajează răspunderea vânzătorului. În acest caz, pentru a obţine eventuale despăgubiri, cumpărătorul nu trebuie să facă dovada vreunui prejudiciu, ci este suficient să probeze desfăşurarea de către vânzător a unei activităţi comerciale de acelaşi gen, care este de natură să atragă clientela fondului de comerţ înstrăinat.
Potrivit legii nr. 26/1990, comerciantul are obligaţia să facă menţiune în registrul comerţului despre vânzarea fondului de comerţ. Menţiunea devine opozabilă terţilor de la data efectuării ei în registrul comerţului.
Firma nu poate fi înstrăinată separat de fondul de comerţ, ci numai odată cu fondul de comerţ. Clientela şi vadul comercial sunt elemente indispensabile activităţii comerciale şi ele sunt indisolubil legate de fondul de comerţ. În consecinţă, ele nu pot fi înstrăinate decât odată cu fondul de comerţ.
Cât priveşte emblema ea constituie un element care poate fi înstrăinat separat de fondul de comerţ, cu obligaţia pentru comerciant de a face menţiune despre acest act în registrul comerţului.
Aceeaşi soluţie este aplicabilă şi în privinţa drepturilor de proprietate industrială şi drepturilor de autor.
Transmiterea fondului de comerţ ca aport în societatea comercială. Fondul de comerţ poate face obiectul unui aport într-o societate comercială la a cărei constituire participă titularul fondului. Deci, titularul fondului de comerţ, dorind să devină asociat într-o societate comercială, se obligă să contribuie la formarea capitalului social al societăţii prin transmiterea către societate a fondului de comerţ. Titularul poate transmite dreptul de proprietate ori numai dreptul de folosinţă asupra fondului de comerţ (art. 65 din legea nr. 31/1990). În schimbul fondului de comerţ, asociatul va primi părţi sociale sau acţiuni, în funcţie de forma juridică a societăţii comerciale.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Romania - Activitățile economice. Transporturi.

Industrie -           în luna februarie 2016, producția industrială, a crescut cu 0.8% față de luna februarie 2015 -           creș...

loading...