loading...

duminică, 21 ianuarie 2018

Noţiuni generale privind metoda contabilităţiiCa orice disciplină ştiinţifică, contabilitatea, având un obiect propriu de cercetare ce condiţionează modul în care el trebuie studiat şi interpretat, are totodată şi o anumită metodă specifică de lucru pentru realizarea obiectului său. Prin aceasta se conturează şi mai bine poziţia contabilităţii în sistemul clasificării generale a ştiinţelor economice, relaţiile ei cu disciplinele înrudite, importanţa şi sarcinile pe care le are în sistemul cunoaşterii

Metoda este o cale raţională de urmat pentru atingerea unui scop, iar procedeul este numai o manieră de a atinge un scop
Fiecare ştiinţă foloseşte o singură metodă de cercetare, în componenţa căreia se cuprind mai multe procedee.
 Metoda contabilităţii cuprinde un ansamblu de procedee aflate într-o strânsă corelaţie şi intercondiţionare ca un tot unitar, în vederea stabilirii normelor şi principiilor cu caracter special pe care se fundamentează contabilitatea ca disciplină ştiinţifică şi cu ajutorul cărora cercetează starea şi mişcarea elementelor patrimoniului unităţilor economice şi sociale pentru a sesiza legăturile dintre ele, ca pe această bază să calculeze rezultatele finale, să analizeze şi să controleze activitatea desfăşurată de unităţile respective.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Romania - Activitățile economice. Transporturi.

Industrie -           în luna februarie 2016, producția industrială, a crescut cu 0.8% față de luna februarie 2015 -           creș...

loading...