loading...

duminică, 21 ianuarie 2018

Locul şi rolul managementului contabilRolul managementului, al managerului în general, este foarte im­portant în funcţionarea societăţilor comerciale indiferent de forma juri­dică a acestora. Componentă a activităţii manageriale, managementul financiar-contabil presupune cunoaşterea normelor legale care regle­mentează activitatea contabilă, organizarea optimă a acesteia, utilizarea, gestionarea şi urmărirea permanentă a folosirii mijloacelor financiare pe baza principiului profitului maxim, precum şi analiza şi asigurarea necesarului de capital pentru perioada următoare, care se stabileşte pe baza alegerii variantei optime.
În cadrul societăţilor comerciale, aplicarea în practică a manage­mentului financiar-contabil vizează asigurarea condiţiilor actului deci­zional cel mai bun, pentru aceasta fiind necesare:
a)      organizarea optimă a fluxului informaţional (documente financiar-contabile şi informaţii economice);
b)      analiza economico-financiară a rezultatelor perioadei curente şi luarea unor măsuri imediate;
c)       fixarea unor limite minime de profit şi rată a profitului sau, dacă nu există soluţii de rentabilizare, activităţile trebuie desfiinţate şi mijloacele financiare îndreptate spre alte activităţi, rentabile;
d)      inventarierea tuturor elementelor ce pot împiedica sau favo­riza rentabilizarea unora sau altora dintre activităţi;
e)      cunoaşterea elementelor fundamentale ale cererii şi aplicarea în practică a principiului profitului maxim în funcţie de specificul local;
f)       respectarea prevederilor statutar-organizatorice.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Romania - Activitățile economice. Transporturi.

Industrie -           în luna februarie 2016, producția industrială, a crescut cu 0.8% față de luna februarie 2015 -           creș...

loading...