loading...

duminică, 21 ianuarie 2018

LOCUL ŞI ROLUL CONTABILITĂŢIIContabilitatea face legătura dintre activităţile economice şi factorii de decizie. În primul rând, contabilitatea măsoară (cuantifică) activităţile economice, înregistrând datele necesare pentru o folosire ulterioară. În al doilea rând, datele sunt stocate cât timp este necesar, urmând a fi prelucrate pentru a deveni informaţii utile. În final, informaţiile sunt transmise (comunicate), prin intermediul rapoartelor, factorilor de decizie.
Se poate afirma că datele brute ce privesc activităţile economice reprezintă un input în sistemul contabil, iar informaţia prelucrată, folosită de factorii de decizie  - output-ul.
Legat de noţiunea de contabilitate, important este de a determina legătura ei cu ţinerea registrelor, cu prelucrarea electronică a datelor şi cu sistemul informaţional managerial.
Ţinerea registrelor reprezintă procesul de înregistrare a operaţiunilor economico-financiare şi de păstrare a acestora. Aceasta este o componentă mică (repetitivă), dar importantă a contabilităţii. Dar, contabilitatea cuprinde proiectarea unui sistem informaţional care să facă faţă necesităţilor utilizatorului. Contabilitatea are ca obiective: analiza, proiectarea şi utilizarea informaţiei şi care se realizează prin proiectarea sistemelor, elaborarea bugetelor, analiza costurilor, auditul etc.
            Prelucrarea electronică este realizată prin intermediul computerului care este folosit pentru colectarea, organizarea şi transmiterea cu viteză mărită a unor cantităţi mari de informaţii. Trebuie reţinut că un computer nu acoperă funcţiile unui contabil, el nu este decât un instrument creat pentru rutina evidenţei documentelor şi pentru calcule complexe.
            Sistemul informaţional managerial constă în subsisteme inter-conectate, care furnizează informaţiile necesare pentru funcţionarea unei întreprinderi. Dintre acestea, sistemul informaţional contabil este cel mai important întrucât deţine rolul principal în direcţionarea fluxului de date economice către toate compartimentele unei întreprinderi şi către terţii interesaţi, din afara întreprinderii. Contabilitatea reprezintă nucleul financiar al sistemului informaţional managerial. Dar, sistemul informaţional managerial foloseşte (prelucrează) un volum mare de informaţii nefinanciare (de exemplu, departamentele de marketing sunt interesate de stilul sau ambalajul produselor firmelor concurente). Informaţiile furnizate de contabilitate stau la baza procesului decizional atât în interiorul întreprinderii, cât şi în exteriorul ei. Atunci când o decizie vizează probleme economice, contabilitatea oferă informaţii cantitative pentru trei funcţii: planificare, control şi evaluare.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Romania - Activitățile economice. Transporturi.

Industrie -           în luna februarie 2016, producția industrială, a crescut cu 0.8% față de luna februarie 2015 -           creș...

loading...