loading...

duminică, 21 ianuarie 2018

Functiile sistemului contabilitatiiSuccesiunea logică, ireversibilă şi repetabilă a elementelor sistemului contabil, precum şi caracterul său organizatoric, asigură sistemului conta­bilităţii, ca sistem organic calitativ superior, organizat, următoarele funcţii:
-            funcţia de informare, care presupune furnizarea de informaţii con­tabile, într-o formă specifică de prezentare, către toate structurile organizatorice şi ierarhice din interiorul entităţii, cât şi spre exterior. Se impune, în acest context, acordarea unei atenţii deosebite proce­sului de delimitare şi selectare a datelor contabilităţii în raport cu necesităţile utilizatorilor;
-            funcţia de control gestionar, cu ajutorul căreia se verifică modul de păstrare al mijloacelor materiale şi băneşti, modul de utilizare al aces­tora, gradul de încasare al veniturilor, preocuparea conducerii pentru recuperarea pagubelor produse, legalitatea, necesitatea, oportunitatea utilizării surselor disponibile etc. De asemenea, datele furnizate de contabilitate servesc ca mijloc de probă injustiţie în cazul unor even­tuale litigii. În comparaţie cu alte instrumente de control, contabilitatea oferă decidenţilor posibilitatea exercitării unui control propriu asupra activităţii entităţii patrimoniale, asupra modului în care au fost respectate principiile contabile, valenţele şi proprietăţile informaţiilor obţinute pe cale contabilă determinând tendinţa de accentuare, de extindere a acestei funcţii a contabilităţii.
Deşi prezintă avantaje incontestabile, contabilitatea trebuie adaptată pentru a răspunde provocărilor contemporane complexe, economice, sociale şi juridice, pentru a evita sărăcirea informaţională a unităţilor patrimoniale. Contabilitatea, componentă majoră în asigurarea evoluţiei operatorilor econo­mici, trebuie văzută ca o puternică sursă de informare şi nu ca o modalitate de prelucrare a datelor, prin care se urmăreşte existenţa şi mişcarea elementelor patrimoniale.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Romania - Activitățile economice. Transporturi.

Industrie -           în luna februarie 2016, producția industrială, a crescut cu 0.8% față de luna februarie 2015 -           creș...

loading...