loading...

duminică, 21 ianuarie 2018

Definiţia bilanţului contabilTermenul de bilanţ vine de la cuvântul italienesc „bilancia” (cu originea în latină, bi = cu două şi lanx — taler), adică „două talere”, simbolizând astfel o balanţă cu două talere. Valori de mărime egală stau faţă în faţă şi se egalează reciproc, într-unul din talere apare valoarea activului, iar în celălalt valoarea pasivului alcătuită din capitaluri proprii şi datorii.
De la prima definiţie dată de „cântar al averii”, în corelaţie cu sursele (resursele) sale de dobândire, bilanţul a format obiectul unor preocupări permanente atât pentru acela care îl întocmeşte, cât şi pentru cel care îl foloseşte ca instrument de gestiune a patrimoniului. S-a agonisit şi s-a decantat pe această linie o bogată zestre de cunoştinţe şi s-au conturat mai multe teorii cu privire la modelul bilanţ, modelarea bilanţieră a patrimoniului şi funcţiile bilanţului.
Conform principiului dublei reprezentări, resursele unităţilor economice se reflectă în contabilitate sub dublu aspect:
            - concret, material, al destinaţiei şi utilităţii bunurilor pentru care se foloseşte noţiunea de ACTIVE;
            - al modului de dobândire (drepturilor terţilor asupra acestora) pentru care se utilizează noţiunea de PASIVE.
            Pasivele reprezintă drepturile proprietarilor întreprinderii (capitaluri proprii) cât şi drepturile terţilor (datorii).
            Activele, datoriile şi capitalul propriu sunt prezentate în bilanţul contabil.
            Bilanţul este un procedeu specific metodei contabilităţii, care prezintă grupat, sistematizat şi generalizat, în expresie valorică, pe baza principiului dublei reprezentări (înregistrări), pe de o parte bunurile economice, iar pe de altă parte sursele de provenienţă ale acestora.
Bilanţul contabil reflectă poziţia financiară a întreprinderii la un moment dat, de exemplu la sfârşitul exerciţiului financiar. Exerciţiul financiar începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie, cu excepţia primului an de activitate, când acesta începe la data înfiinţării (înmatriculării) entităţii economice.
Reglementările din România definesc bilanţul astfel: documentul contabil de sinteză prin care se prezintă elementele de activ şi de pasiv ale întreprinderii la încheierea exerciţiului, precum şi celelalte situaţii prevăzute de cadrul legislativ.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Romania - Activitățile economice. Transporturi.

Industrie -           în luna februarie 2016, producția industrială, a crescut cu 0.8% față de luna februarie 2015 -           creș...

loading...