loading...

duminică, 21 ianuarie 2018

CONTURI SINTETICE ŞI CONTURI ANALITICETipuri de conturi:
Conturi sintetice
Conturi analitice      
Conturile sintetice  sunt conturile de bază ale contabilităţii si reflectă mijloacele, procesele, sursele şi rezultatele economice grupate după caracteristicile lor generale,
Conturile analitice fac detalierea  pe feluri a elementelor patrimoniale si reflectă concomitent părţile componente ale mijloacelor proceselor, surselor sau rezultatelor economice respective, după însuşirile lor specifice.
            
Exemple de conturi sintetice şi analitice:
- contul sintetic „Materii prime”, în cadrul căruia se deschid conturile analitice pe feluri de materii prime, ca de exemplu: ciment, var, fier beton, cherestea etc.;
- contul sintetic „Debitori diverşi”, în cadrul căruia se deschid conturile analitice pentru întreprinderile, instituţiile sau persoanele fizice de la care unitatea patrimonială respectivă are de primit anumite sume de bani;
- contul sintetic „Furnizori”, în cadrul căruia se deschid conturile analitice pe fiecare furnizor în parte.

CORELAŢIILE DINTRE CONTURILE MONOFUNCTIONALE SINTETICE SI ANALITICE


Corelaţiile între conturile sintetice şi conturile analitice, in cazul conturilor monofunctionale, sunt următoarele:
1. suma soldurilor iniţiale ale conturilor analitice trebuie să fie egală cu soldul iniţial al contului sintetic;
2. suma rulajelor debitoare ale conturilor analitice trebuie să fie egală cu rulajul debitor al contului sintetic;
3. suma rulajelor creditoare ale conturilor analitice trebuie să fie egală cu rulajul creditor al contului sintetic;
4. suma soldurilor finale ale conturilor analitice trebuie să fie egală cu soldul final al contului sintetic.
În activitatea practică aceste corelaţii se stabilesc cu ajutorul balanţelor de verificare analitice, care îndeplinesc şi funcţia de legătură între conturile analitice şi cele sintetice.
In cazul conturilor bifunctionale se utilizeaza :
Insumarea algebrică a soldurilor conturilor analitice (iniţiale sau finale) ale unui cont sintetic, iar rezultatul trebuie să fie egal şi de acelaşi sens (debitor sau creditor) cu soldul (iniţial sau final) al contului sintetic respectiv.
Relaţiile de calcul sunt:
1) Sis=Suma Siaj       
          unde:Sis  – soldul iniţial al contului sintetic
                         Siaj– soldul iniţial al contului analitic j        
2) Rds=Suma Rdaj
      unde:Rds  – rulajul debitor al contului sintetic
       Rdaj   – rulajul  debitor al contului analitic j
3)  Rcs = Suma Rcaj
unde:Rcs - rulajul creditor al contului sintetic
         Rcaj - rulajul creditor al contului analitic j
4)  Sfs = Sfaj
unde:Sfs - soldul final al contului sintetic
                Sfaj - soldul final al contului analitic j
                                               j = 1………..n
Clasificarea conturilor constă în sistematizarea (gruparea) lor potrivit caracteristicilor comune şi specifice, prin încadrarea în clase, grupe şi subgrupe de conturi în scopul realizării unei ordini.
Conturile se pot grupa după mai multe criterii:
I. după funcţia contabilă - care permite aplicarea corectă a regulilor de funcţionare a conturilor:
1. conturi de Activ
2. conturi de Pasiv
Conturile bifuncţionale se includ în una din cele două grupe funcţie de soldul pe care-l au la un moment dat.

 CLASIFICAREA CONTURILOR


II. după sfera de cuprindere
1.  conturi sintetice- reflectă elemente patrimoniale în expresie valorică, pe grupe omogene din punct de vedere al conţinutului lor economic.
2. conturile   analitice   se   folosesc   pentru   a   reflecta   părţi componente   ale   elementelor   patrimoniale   fiind   dezvoltătoare   ale conturilor sintetice.
III. după conţinutul lor
1. Conturi de bilanţ care se divid în:
      1.1. Conturi pentru active
      1.2. Conturi pentru pasive
2.. Conturi de rezultate
     2.1. Conturi de cheltuieli
     2.2. Conturi de venituri
3. Conturi de gestiune
4. Conturi în afara bilanţului (de ordine şi evidentă)
      4.1. Angajamente
      4.1.1. Angajamente acordate
      4.1.2. Angajamente primite
      4.2. Alte conturi în afara bilanţului

9.3. PLANUL DE CONTURI GENERAL

Planul de conturi general  este un tablou al tuturor conturilor folosite de un sector de activitate al economiei naţionale (pentru organizaţiile obşteşti, pentru instituţiile publice, pentru societăţile bancare şi pentru agenţii economici).
Are la bază schema de clasificare în funcţie de conţinutul economic, care cuprinde următoarele clase:
Clasa 1 – Conturi de capital
Clasa 2 – Conturi de active imobilizate
Clasa 3 – Conturi de stocuri şi producţie în curs de execuţie
Clasa 4 – Conturi de terţi
Clasa 5 – Conturi de trezorerie
Clasa 6 – Conturi de cheltuieli
Clasa 7 – Conturi de venituri
Clasa 8 – Conturi speciale
Clasa 9 – Conturi de gestiune internă

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Romania - Activitățile economice. Transporturi.

Industrie -           în luna februarie 2016, producția industrială, a crescut cu 0.8% față de luna februarie 2015 -           creș...

loading...