loading...

duminică, 21 ianuarie 2018

Construcţia instituţiilor europene de reprezentareProfesioniştii contabili s-au arătat foarte activi încă de la începutul procesului de construcţie europeană. Figura 1 sintetizează evenimentele istorice care au marcat Europa contabililor. Intensificarea schimburilor între Europa şi principalele puteri economice constituie tendinţa evoluţiei activităţii economice în perioada observată.
În anul 1951 a fost înfiinţată, la Paris, Uniunea Europeană a Exper­ţilor Contabili Economici şi Financiari (UEC) [Camfferman şi Zeff, 2009]. Iniţial, membrii săi au fost organismele naţionale ale profesiei contabile din 10 ţări ale Europei Continentale. Aceasta a fost prima insti­tuţie internaţională care i-a reunit pe profesioniştii contabili europeni. Obiectivele sale aveau în vedere constituirea unei comunităţi internaţionale cu valori comune şi dezvoltarea reflecţiilor asupra contabilităţii. Până la dizolvarea sa, în anul 1986, UEC a publicat numeroase recomandări în domeniile auditului, deontologiei şi formării profesionale. Semnarea tratatului de la Roma în anul 1957 a determinat UEC să constituie un grup reprezentativ al ţărilor semnatare. Grupul de Studiu al Experţilor Contabili de la CEE (Le Groupe d'Etudes des Experts Comptables - GEEC) a fost creat în anul 1961. Acesta a efectuat numeroase studii pentru Comisia Europeană. Lucrările sale aveau în vedere dreptul societăţilor, fiscalitatea, contabilitatea, precum şi profesia contabilă.
 La Lausanne, în anul 1986, în cadrul unei reuniuni a UEC a fost constituită Federaţia Experţilor Contabili Europeni (FEE), printr-un acord reciproc între UEC şi GEEC. La început ea avea treizeci de membri (instituţii profesionale) din 19 ţări: Germania, Austria, Belgia, Spania, Franţa, Marea Britanie, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburg, Monaco, Portugalia, Olanda. Elveţia, Danemarca, Islanda, Finlanda, Suedia, Norvegia. FEE, asociaţie fără scop lucrativ, şi-a fixat prin statut următoarele obiective: promovarea şi apărarea intereselor profesiei contabile europene; ameliorarea şi armo­nizarea practicii profesioniştilor experţi contabili; favorizarea colaborări: între organismele profesionale din Europa; reprezentarea profesiei conta­bile europene în Europa şi la nivel internaţional; constituirea unui organism consultativ pe lângă Comisia Europeană; organizarea de sesiuni de întâlnire şi de schimb între profesioniştii europeni.
În cadrul său a fost creat Comitetul de studii pentru probleme co­munitare. Acest comitet este format din institute profesionale aparţinând ţărilor din Uniunea Europeană. FEE cooperează frecvent cu Comisia de la Bruxelles în probleme de normalizare contabilă, drept al societăţilor, prac­tica profesiei contabile. Ea publică periodic studii tehnice despre aplica­rea normelor contabile în Europa, despre exercitarea profesiei sau despre normele de audit. După discuţii referitoare la libera circulaţie a persoanelor şi serviciilor în Europa, a contribuit la apărarea trăsăturilor specifice ale profesiei contabile. Aceasta a fost asimilată profesiilor juridice şi a bene­ficiat de un regim particular. FEE este foarte activă în ţările emergente unde participă la modernizarea structurilor profesionale. Rolul său politic se materializează, de asemenea, în participarea în cadrul IFAC, unde repre­zintă ansamblul profesiei contabile europene cu o influenţă notabilă. FEE este una dintre cele patru organizaţii regionale recunoscute de IFAC.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Romania - Activitățile economice. Transporturi.

Industrie -           în luna februarie 2016, producția industrială, a crescut cu 0.8% față de luna februarie 2015 -           creș...

loading...