loading...

duminică, 21 ianuarie 2018

Atributele calitative ale informaţiei contabileÎn viziunea cadrului contabil conceptual american, caracteristica fundamentală a informaţiei contabile este utilitatea în procesul luării deciziilor  şi este asigurată de pertinenţa (relevanţa) şi fiabilitatea informaţiilor furnizate de contabilitate, precum şi de comparabilitatea acestora.
Relevanţa şi fiabi­litatea, considerate caracteristici esenţiale ale unei informaţii contabile utile, trebuie să aibă fiecare trei calităţi. Pentru a fi pertinente, informaţiile contabile trebuie să fie oportune (furnizate la timp), să aibă valoare retrospectivă (eva­luarea deciziilor anterioare să poată fi posibilă) şi să aibă o valoare predictivă (să permită utilizatorului efectuarea unor previziuni) în timp ce fiabilitatea presupune reprezentarea fidelă a faptelor economice, verificabilitate şi neutra­litate.
Utilitatea, obiectivitatea şi practicabilitatea sunt menţionate pentru prima dată ca şi caracteristici calitative ale informaţiei contabile de către profesorul Ion Mărculescu în lucrarea "Preocupări actuale în contabilitatea şi gestiunea întreprinderilor capitaliste", apărută în anul 1967. Cerinţele actuale care pri­vesc caracteristicile informaţiei contabile se referă la: inteligibilitate (uşurinţa în înţelegerea informaţiilor), relevanţă (influenţa asupra deciziilor economice ale utilizatorilor), credibilitate (lipsa erorilor, neutralitatea informaţiei), comparabilitate (posibilitatea de a compara informaţiile atât în timp, cât şi între entităţi patrimoniale din aceeaşi categorie). În realitate cele patru calităţi nu sunt îndeplinite perfect, ceea ce face necesară şi preferabilă realizarea unui compromis în procesul de prelucrare şi comunicare financiară, pentru ca infor­maţia să răspundă criteriilor de calitate menţionate. Informaţia contabilă trebuie să corespundă specificităţii comunicării contabile datorită diversităţii utiliza­torilor şi utilizării limbajului contabil.
Dincolo de aspectele menţionate, este necesară abordarea psihologică a informaţiei contabile prin analiza reacţiilor utilizatorilor individuali şi furni­zarea de informaţii pertinente, cât şi o abordare economică, care face ca infor­maţia contabilă să fie în funcţie de oferta producătorilor şi de cererea utiliza­torilor acesteia.
Concordanţa cu realitatea a deciziilor economice şi elaborarea corectă a acestora se află în strânsă legătură cu calitatea şi cantitatea informaţiei conta­bile furnizate, care oferă posibilitatea reprezentării exacte a fenomenelor şi proceselor economice.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Romania - Activitățile economice. Transporturi.

Industrie -           în luna februarie 2016, producția industrială, a crescut cu 0.8% față de luna februarie 2015 -           creș...

loading...