loading...

duminică, 21 ianuarie 2018

ANALIZA CONTABILĂ A OPERAŢIUNILOR ECONOMICO-FINANCIAREØ  Analiza contabilă a operaţiei economice este o metodă de cercetare a operaţiei economice consemnată în documente justificative, prin cercetarea amănunţită a conţinutului economic al acesteia în scopul determinării tipului de modificări (creşteri, scăderi) pe care le produce asupra elementelor patrimoniale (active, pasive), a conturilor corespondente şi a părţii acestora (debit, credit) în care se va înregistra operaţia economică.
Ø  Analiza contabilă presupune cercetarea fiecărei operaţii economico-financiare prin stabilirea elementelor componente şi încadrarea lor în conturi corespondente de activ şi pasiv pentru înregistrare contabilă.
Scopul analizei contabile a fiecărei operaţii economico-financiare este stabilirea formulei contabile.
Etapele analizei contabile sunt următoarele:
1- stabilirea naturii şi conţinutului operaţiei supuse analizei (încasare, plată, consum, vânzare);
2- precizarea modificărilor ce le suportă elementele de activ şi pasiv şi sensul acestora (creşteri sau micşorări), conţinutul economic al acestora (exemplu: cresc disponibilităţile băneşti);
3- stabilirea pe baza elementelor din bilanţ modificate a conturilor corespondente în care urmează să se înregistreze operaţia economică;
4- aplicarea regulilor de funcţionare a conturilor în vederea stabilirii părţii conturilor corespondente – debit sau credit – în care urmează să se înregistreze operaţia analizată;
5- întocmirea formulei contabile.

 Formula contabilă este modalitatea  de prezentare grafică a fiecărei operaţii economico-financiare, în conturi corespondente pe baza dublei înregistrări sub formă de egalitate valorică
Componentele formulei contabile sunt urmatoarele:
- denumirea contului corespondent debitor
- denumirea contului corespondent creditor
- suma care face obiectul înregistrării.
- semnul egal leagă cele două conturi corespondente.

Articolul contabil se formează prin adăugarea  explicaţiei descriptive a operaţiei în cauză, la elementele formulei contabile.
Formulele contabile
Formulele contabile se pot clasifica după mai multe criterii astfel:
a) funcţie de numărul conturilor corespondente, numai două conturi (deci modificări în două elemente patrimoniale);
b) după scopul pentru care se întocmesc:
FORMULELE CONTABILE
a) funcţie de numărul conturilor corespondente, numai două conturi (deci modificări în două elemente patrimoniale);
- formule contabile simple, care cuprind multe criterii astfel:
   Exemplu: - recepţionarea de mărfuri de la furnizori:

                    371                                 401                                      70.000 lei
                  “Mărfuri”           =                  “Furnizori”                                            

- formule contabile compuse, care cuprind mai multe conturi (deci, sunt modificări în mai multe elemente patrimoniale);
Exemplu: - se achită furnizorii cu numerar în casă şi prin contul de la bancă:

       401                                           %                        100.000
 “Furnizori”             =                     5311                       50.000
                                                    “Casa în lei”                                    
                                                        5121                      50.000
                                              “Cont curent la bancă”             
b) după scopul pentru care se întocmesc:
- formule contabile întocmite conform normelor şi instrucţiunilor de aplicare a planului de conturi, deci normale, corecte;
- formule contabile de corectare, numite şi de stornare, care la rândul lor pot fi:
de stornare în negru – presupune inversarea formulei contabile eronate întocmite şi repunerea celei corecte (dezavantaj: denaturează rulajele conturilor);
de stornare în roşu – presupune întocmirea unei noi formule eronate, dar cu sume în roşu (chenar sau semn negativ), adică sumele se scad, după care se repune formula corectă.
Formule contabile de corectare, numite şi de stornare
Exemplu: Operaţiunea privind  corectarea formulei greşite la recepţionarea mărfurilor prin:
a) Stornare în negru:

            401                  =                    371                     70.000
      “Furnizori”                             “Mărfuri”
b) Stornare în roşu:
                                                                                      
        371                     =                    401                   70.000
      
   “Mărfuri”                                 “Furnizori”       
       
 în roşu sau chenar     sau semnul minus

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Romania - Activitățile economice. Transporturi.

Industrie -           în luna februarie 2016, producția industrială, a crescut cu 0.8% față de luna februarie 2015 -           creș...

loading...