Principalii factori de mediu cu influenta asupra managementului firmelor comerciale din Romania in perioada tranzitiei la economia de piata

În perioada tranziţiei intervin schimbǎri radicale în societatea şi economia româneascǎ: se modificǎ legislaţia, apar noi instituţii, în timp ce altele dispar, se restructureazǎ economia, se modificǎ formele de proprietate, se dezvoltǎ concurenţa între firmele economice – se restructureazǎ societatea în ansamblul ei.
Toate aceste modificǎri genereazǎ o sumǎ de factori de influenţǎ asupra firmelor de afaceri. În funcţie de efectul pe care aceştia îl au asupra activitǎţii şi managementului firmelor, ei se pot grupa în 2 categorii:
A.    Factori favorizanţi;
B.     Factori perturbatori.
A. Factorii favorizanţi au o influenţǎ pozitivǎ asupra firmelor, potenţându-le activitǎţile şi eficienţa. În aceastǎ categorie se includ:
-          depolitizarea managementului firmelor economice;
-          autonomia deplinǎ a conducerii firmelor şi reducerea intervenţiei statului în activitatea lor;
-          dezvoltarea tehnicii de calcul, a informaticii şi telecomunicaţiilor, creşterea posibilitǎţilor de îmbunǎtǎţire a pregǎtirii managerilor şi executanţilor;
-          accesul firmelor la realizǎrile cercetǎrii ştiinţifice şi la tehnologiile moderne;
-          amplificarea relaţiilor economice între firme;
-          dezvoltarea concurenţei, ce favorizeazǎ diversificarea şi creşterea calitativǎ a producţiei de bunuri şi servicii, reducerea consumurilor, reducerea preţurilor etc.
B. Factorii perturbatori influenţeazǎ negativ activitǎţile şi performanţele firmelor:
-          relaţiile tensionate management-sindicate şi instabilitatea economico-socialǎ (manifestatǎ cu precǎdere în anii de început ai tranziţiei);
-          criza de subproducţie (de materii prime, energie, combustibil, produse agricole etc.);
-          uzura moralǎ a mǎrfurilor oferite pieţei;
-          reducerea cererii interne, datoratǎ scǎderii puterii de cumpǎrare;
-          reducerea cererii externe, datoratǎ scǎderii competitivitǎţii produselor oferite la export;
-          blocajul financiar ce perturbǎ fluxurile financiare între întreprinderi;
-          inflaţia, care provoacǎ dificultǎţi în previzionarea şi planificarea activitǎţii firmelor;
-          manifestarea riscului în afaceri şi ameninţarea falimentului;
-          fiscalitatea ridicatǎ, ce diminueazǎ posibilitǎţile de acumulare şi investiţii;
-          sistemul bancar, insuficient dezvoltat, generând servicii deficitare şi dificultǎţi de finanţare, creditare;
-          legislaţia instabilǎ şi interpretativǎ;
-          lupta pentru putere în cadrul întreprinderilor de stat şi instituţiilor publice;
-          birocraţia din administraţie;
-          criza proprietǎţii de stat;
-          criza managerialǎ, îmbrǎcând mai multe aspecte:
Ø  criza de competenţǎ, autoritate şi responsabilitate;
Ø  criza creativitǎţii tehnice, datoratǎ lipsei elitelor profesionale;
Ø  criza înţelegerii fenomenului economic;
Ø  criza motivaţiei;
Ø  criza de mentalitate.Postări populare de pe acest blog

Surse de energie

Surse ale conflictului

Mihai Eminescu (viata si activitatea literara)