loading...

vineri, 3 martie 2017

Interdependenţele dintre activităţile ce se desfăşoară în cadrul firmei determină în mod implicit interdependenţe (interacţiuni) între funcţiuni. Drept urmare, manifestarea corectă a unei funcţiuni permite manifestarea corectă şi a celorlalte funcţiuni după cum apariţia unei dereglări în cadrul unei funcţiuni produce perturbaţii în celelalte funcţiuni.
Dacă în cadrul unei funcţiuni f1 (comercială) se va produce o dereglare atunci va apare un efect defavorabil în desfăşurarea activităţii A (aprovizionare) care la rândul său va influenţa defavorabil desfăşurarea activităţii B (producerea unor produse de laborator, cofetărie, patiserie) care va produce dereglări în funcţiunea F2 (de producţie). Desigur este posibilă şi influenţa inversă, adică dereglări în F1 ca urmare a dereglărilor în F2. Luând în considerare cele două cicluri ale reglementărilor de la F1 la F2 şi invers, se poate vorbi chiar de o autoagravare a dereglărilor. În aceste condiţii rolul managementului constă în a întrerupe procesul de autoagravare a dereglărilor şi asigurarea echilibrului necesar. Pe lângă procesul de autoagravare a dereglărilor între două funcţiuni se poate vorbi şi de procesul de dereglare în lanţ. Astfel, dacă exemplul de mai sus, dereglarea F2 cauzată de dereglări de F1 produce dereglări în F3 (financiar-contabilă) aceasta la rândul ei poate genera cauzele altor dereglări. Uneori, conducerea firmei, preocupată de dereglarea problemelor curente, întârzie în identificarea cauzelor care ar trebui eliminate prin decizii de management curente.
            Importanţa studierii şi cunoaşterii interdependenţelor dintre funcţiunile firmei constă în necesitatea ca managerii de pe diferite niveluri ierarhice să acţioneze pentru asigurarea şi îndeplinirea corespunzătoare a tuturor funcţiunilor.Romania - Activitățile economice. Transporturi.

Industrie -           în luna februarie 2016, producția industrială, a crescut cu 0.8% față de luna februarie 2015 -           creș...

loading...