Definirea rolul si functiile comertului cu amanuntul

Comerţul cu amănuntul este ultima verigă a lanţului de distribuţie, îndeplinind trei funcţii principale:
r funcţia logistică;
r funcţia tranzacţională;
r funcţia recreativă.

            a). Funcţia logistică se materializează în asigurarea disponibilităţii fizice a unui asortiment de produse, pe care cumpărătorul le doreşte, oferit spre vânzare la locul şi timpul potrivit.
Prin urmare, un punct de vânzare cu amănuntul trebuie - din perspectivă logistică - să constituie un asortiment de produse, să se aprovizioneze în cantităţi suficiente, să asigure, graţie gestiunii stocurilor de mărfuri, disponibilitatea imediată sau cât mai rapidă a produsului dorit/căutat.
            În termenii impuşi de funcţia logistică, există în practică foarte mari diferenţe între punctele de vânzare, astfel:
r după momentul livrării mărfii către cumpărător, punctele de vânzare pot asigura:
ß  livrare imediată a produsului;
ß  disponibilitatea produsului în câteva ore (de pildă, cazul farmaciilor, care pregătesc medicamente pe bază de reţete prescrise de un medic);
ß  livrarea produsului la o dată fixată a priori (cazul magazinelor care vând pe baza comenzilor prealabile);
r după modalităţile de preluare a diferitelor sarcini legate de îndeplinirea funcţiei logistice şi de finanţarea lor: unii detailişti asigură preluarea completă a costurilor logistice, în timp ce alţii le vor transfera, în parte, fie spre furnizor (recurgându-se îndeosebi la un credit furnizor pe termen lung), fie spre cumpărător (de exemplu, preluarea costului de livrare a produsului la domiciliul acestuia).
            b). Funcţia tranzacţională este funcţia a cărei finalitate este de a face posibil transferul de proprietate a produsului către cumpărătorul final. Pentru ca tranzacţia să fie realizată, detailistul va trebui:
r să ofere cumpărătorului informaţia de care are nevoie pentru a lua decizia de cumpărare (de exemplu, prin serviciile comerciale în timpul vânzărilor: încercări, demonstraţii de funcţionare â produselor);
r să preia sarcina încheierii tranzacţiei, respectiv să perfecteze actul juridic de vânzare; eventual, să propună cumpărătorului o soluţie de finanţare (credit) pentru a dobândi bunul de care acesta are nevoie.
            c). Funcţia recreativă este o sursă de gratificaţie hedonică, chiar în absenţa cumpărătorului, asigurată de interacţiunea pe care comerciantul cu amănuntul o întreţine cu fiecare client, punând în valoare produsele, personalul de vânzare, chiar alţi clienţi, pentru a crea o atmosferă a punctului de vânzare la graniţa dintre comerţ şi petrecerea timpului liber (aşa-zisul comerţ de "promenadă").
           
            Indiferent de forma sub care comerţul cu amănuntul este organizat, pentru a fi exercitat, el trebuie să aibă asigurate un minimum de condiţii:
            Specializarea activităţii comerciale. Specializarea comercială este o noţiune reală, dar, în acelaşi timp, o noţiune relativă, impunând materializarea ei prin luarea în considerare a unui complex de factori, legaţi de: particularităţile merceologice ale mărfurilor, tehnicile de comercializare specifice fiecărui produs sau grupă de produse, gradul de dotare tehnică impus pentru asigurarea actelor de vânzare-cumpărare, în condiţii optime pentru consumator etc.
            Concentrarea activităţii comerciale: sub impactul acestui proces de concentrare se dezvoltă diferite întreprinderi care pot exercita, concomitent, cele două funcţii comerciale ale distribuţiei de gros şi de detail.
            Localizarea comerţului cu amănuntul: este deja evidentă aprecierea că funcţia de detail trebuie să se exercite în contact direct şi facil cu utilizatorul final al produselor vândute (consumator), ceea ce face necesară o mare dispersie teritorială a reţelei de magazine. Localizarea reţelei comerciale cu amănuntul va depinde nemijlocit de repartiţia teritorială a populaţiei (atât sub aspect demografic, cât şi sub aspectul puterii de cumpărare).
            Gestionarea stocurilor de mărfuri: această condiţie, esenţială pentru exercitarea funcţiei de detail, pune în discuţie probleme tehnice proprii fiecărui profil de comerţ (metode de stocaj, dimensiuni, dispuneri spaţiale, organizarea interioară a spaţiilor de depozitare din magazine).
            Aspectul psihologic ale vânzării: comerţul cu amănuntul trebuie să asigure întâlnirea produselor cu consumatorii acestora; el este plasat, în circuitul economic, în punctul terminal, în momentul în care produsul întâlneşte omul.


Postări populare de pe acest blog

Surse de energie

Surse ale conflictului

Mihai Eminescu (viata si activitatea literara)