marți, 28 februarie 2017

Definirea conceptului de intreprinzator

Tags

Noţiunea de întreprinzǎtor provine din termenul francez „entrepreneur”, care desemnează persoana ce iniţiază o acţiune,  o activitate pe cont propriu.
            Întreprinzătorul este considerat promotorul afacerii deoarece el, prin iniţiativă, concepţie, creativitate şi dinamism, asumarea riscului, potenţează modernizarea şi dezvoltarea întregii economii. Conceptul de întreprinzǎtor a fost abordat în numeroase lucrări şi studii. Existǎ numeroase modalităţi de definire a acestui concept.
            În literatura americană, întreprinzătorul este definit ca fiind persoana care întreprinde o afacere lucrativǎ de mici dimensiuni.
            În literatura germană, întreprinzǎtorul este definit ca fiind o persoană care dispune de un capital pe care îl investeşte, urmărind demararea unei afaceri care să producă bunuri / servicii destinate pieţei.
            Alţi specialişti definesc întreprinzătorul ca fiind persoana sau grupul de persoane, care, pornind de la o idee de afaceri, procură capitalul, înfiinţează o firmă şi orientează activitatea acesteia către piaţă şi client.
            Peter Drucker apreciază că întreprinzătorul modern este persoana care urmăreşte schimbarea şi o exploatează ca pe o oportunitate, creând o nouă piaţă şi un nou client.
            În prezent, cea mai mare parte a definiţiilor privind conceptul de întreprinzător sunt grupate în două concepţii:
a. Prima concepţie pune accent pe procesul de iniţiere a unei firme şi afirmă că „întreprinzătorul este persoana care îndeplineşte sarcina identificării şi obţinerii resurselor necesare înfiinţǎrii  unei afaceri şi care îşi asumă riscul utilizării resurselor alocate”.
b. A doua concepţie se bazează pe spiritul inovator al întreprinzătorului- „întreprinzătorul este iniţiatorul unei afaceri care se concentrează pe inovaţie, elaborând noi produse şi servicii, creând o noua piaţă şi un nou client”.
Ţinând seama de realităţile actuale putem defini întreprinzătorul astfel: întreprinzătorul este persoana sau grupul care iniţiazǎ o activitate lucrativǎ, promovând schimbarea, inovând noi produse pe piaţă şi îşi asumă riscurile inerente afacerii în schimbul unor satisfacţii şi interese personale.loading...